Navigacija

dr Oleg Odalović

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

Predmeti

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
OGD07GM Geodetska metrologija
OGD07OKGM Obezbjeđenje kvaliteta geodetskog mjerenja
OGD07TG Teorijska geodezija
OGD09FG Fizička geodezija