Navigacija

dr Mirsad Tarić

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

Predmeti

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
SDČZK Sanacija drvenih, čeličnih i zidanih konstrukcija
SDČZK-URKD Sanacija drvenih, čeličnih i zidanih konstrukcija
Akademske studije prvog ciklusa
OGK07MK1 Metalne konstrukcije 1
OGK07MK2 Metalne konstrukcije 2