Navigacija

doc. dr Tatjana Marić
docent

Nastavnik - II-4
Prirodno-matematički fakultet
Katedre
 • Filozofski fakultet-Studijski program: Pedagogija
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Opšta pedagogija docent 26. april 2018.

Predmeti

Prirodno-matematički fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
2C13FNS010 Školski sistemi u Evropskoj Uniji
2C19FNS015 Školski sistemu u Evropskoj uniji
M18MNB:MPI Metodologija pedagoškog istraživanja
Akademske studije prvog ciklusa
1C07BNS241 Metodika vaspitnog rada
1C07GNS46 Pedagogija sa psihologijom
1C07FNS84 Pedagogija
1C09MNS84 Pedagogija
1C10TNS1007 Pedagogija 2
1C10TNS994 Pedagogija 1
1C13BNS84 Pedagogija
1C13GNS84 Pedagogija
1C13ENS84 Pedagogija
1C16HNS84 Pedagogija
Prvi ciklus
1C07BNS84 Pedagogija

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Effects of nonviolent communication training program on elementary school children

  Časopis Arctic Journal
  Godina 2018
  Autori Nenad Suzić, Tatjana Marić i Dane Malešević
  Volumen 71
  Broj 8
  Strana od 35
  Strana do 61

  Roditeljski stilovi vaspitanja i stidljivost djece

  DOI 10.7251/NS1702094M
  Časopis NOVA ŠKOLA
  Godina 2017
  Autori Tatjana Marić
  Volumen XII
  Broj 2
  Strana od 94
  Strana do 107
  Veb adresa https://www.novaskola-pfb.com/roditeljski-stilovi-vaspitanja-i-stidlj/

  Stidljivost djece i uključenost u nastavu

  DOI 10.7251/NSK 1502005M
  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2015
  Autori Tatjana Marić
  Volumen LXXVII
  Broj 2
  Strana od 5
  Strana do 19

  Nenasilna pedagoška komunikacija kao prevencija konflikata učenika završnih razreda osnovne škole

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2011
  Autori Tatjana Marić
  Broj 3-4
  Strana od 61
  Strana do 79

  Uticaj pedagoških radionica na promjenu slike o sebi i drugima kod završnih razreda osnovne škole

  Časopis NAŠA ŠKOLA
  Godina 2004
  Autori Tatjana Marić
  Broj 3-4
  Strana od 74
  Strana do 93

Radovi sa skupova

  Prevencija upotrebe psihoaktivnih supstanci i socijalno neprihvatljivog ponašanja mladih razvojem porodičnih vještina

  Naučni skup IV međunarodna naučna konferencija društvene devijacije, Položaj marginalizovanih grupa u društvu
  DOI 10.7251/ZCMZ0119426M
  Publikacija Centar modernih znanja, Banja Luka i Resursni centar za specijalnu edukaciju, Beograd
  Godina 2019
  Autori Tatjana Marić
  Strana od 426
  Strana do 434

  Mobilno učenje kao savremena tendencija u obrazovanju

  Naučni skup Nauka i stvarnost
  DOI 10.7251/TOMNIS1902152M
  Godina 2019
  Autori Tatjana Marić i Draženko Jorgić
  Strana od 152
  Strana do 167

  Moguće implikacije pozicija i uloga učenika i nastavnika u mobilnom obrazovanju

  Naučni skup Banjalučki novembarski susreti 2018.
  DOI 10.7251FLZZB1901403J
  Godina 2018
  Autori Draženko Jorgić i Tatjana Marić

  Nenasilna pedagoška komunikacija u funkciji humanističkog vaspitanja

  Naučni skup Humanističko i emancipatorsko vaspitanje
  Godina 2016
  Autori Tatjana Marić
  Strana od 231
  Strana do 251

Knjige

  Roditeljski stilovi vaspitanja, stidljivost i uključenost učenika u nastavu

  Izdavač Grafomark Laktaši
  ISBN 978-99976-36-09-6
  Godina 2017
  Autori Tatjana Marić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 231

  Nenasilna pedagoška komunikacija kao prevencija konflikata u školi

  Izdavač GrafoMark, Laktaši
  ISBN 978-99955-57-44-7
  Godina 2011
  Autori Tatjana Marić
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 207