Navigacija

Marina Latinović, ma
asistent

Saradnik - II-5
Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Građevinske konstrukcije asistent 28. jun 2018.

Predmeti

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
ARPDO Analiza rizika u procesu donošenja odluka
GMZP Građevinske mjere zaštite od požara
EAK Eksperimentalna analiza konstrukcija
MEE16EGM Energetski efikasni i ekološki građevinski materijali
PSOGO Procjena stanja oštećenih građevinskih objekata
SBK Sanacija betonskih konstrukcija
SBK-URKD Sanacija betonskih konstrukcija
SDČZK Sanacija drvenih, čeličnih i zidanih konstrukcija
SDČZK-URKD Sanacija drvenih, čeličnih i zidanih konstrukcija
TPSBK-OTG Trajnost i procjena stanja betonskih konstrukcija
Akademske studije prvog ciklusa
OA07MATA Materijali u arhitekturi
OA19MUA Materijali u arhitekturi
OG07GM1 Građevinski materijali 1
OG07GM2 Građevinski materijali 2

Bibliografija

Radovi sa skupova

  Experimental and numerical analysis of a simple frame structural model with tuned liquid damper

  Naučni skup Contemporary theory and practice in construction XIII
  DOI http://dx.doi.org/10.7251/STP1813078L
  Publikacija Book of proceedings of scientific conference: Contemporary theory and practice in construction XIII
  Godina 2018
  Autori Mladen Šiljegović, Marina Latinović, Ognjen Mijatović, Aleksandar Borković i Valentina Golubović-Bugarski
  Strana od 78
  Strana do 94
  Veb adresa http://doisrpska.nub.rs/index.php/STPG/article/view/4676

  Ispitivanje i analiza visećeg pješačkog mosta preko rijeke Vrbas u Banjoj Luci

  Naučni skup X međunarodno naučno-stručno savetovanje “Ocena stanja, održavanje i sanacija građevinskih objekata i naselja”, Zbornik radova, Izdavač: Savez građevinskih inžinjera Srbije
  Godina 2017
  Autori Anđelko Cumbo, Marina Latinović i Dejana Dujaković
  Strana od 191
  Strana do 198
  Veb adresa https://www.researchgate.net/publication/318462673

Projekti

Modeliranje trajnosnih karakteristika betonskih konstrukcija u cilju prevencije od katastrofalnih događaja u građevinarstvu

Prirodne katastrofe i katastrofe uzrokovane ljudskim faktorom su u primjetnom rastu na području Zapadnog Balkana. Ljudske žrtve, velike štete urbanih područja, negativan uticaj na životnu sredinu i slabljenje regionalne ekonomije su pokazatelji povećane osjetljivosti na ove pojave...

Broj projekta 1253003
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Rukovodilac doc. dr Gordana Broćeta
Projektni tim Radovan Vukomanović
prof. dr Brankica Milojević
Marina Latinović, ma
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.12.2018.
Završetak projekta 01.12.2019.
Vrijednost projekta 4000.0 BAM

Strategije za poboljšanje energetske efikasnosti kroz obnovu stambenih zgrada

Obnova stambenih zgrada ima značajan udio na tržištu obnove svih zgrada i iznosi 65%. Procjenjuje se da obnova postojećeg fonda zgrada zajedno sa novim zgradama skoro nulte potrošnje energije može uštedjeti 80% finalne potrošnje energije za grijanje zgrada do 2050. Iz tih razloga, jedan od izazova za blisku budućnost i značajnu priliku za naučni razvoj i inovacije je obnova postojećeg građevinskog fonda na efikasan i održiv način...

Broj projekta 1253001
Status Aktivan
Tip projekta Međunarodni naučnoistraživački - Ostali
Organizaciona jedinica Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Rukovodilac prof. dr Darija Gajić
Projektni tim Milica Malešević, ma
prof. dr Biljana Antunović
Marina Latinović, ma
Slobodan Peulić
mr Una Okilj
doc. dr Gordana Broćeta
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2019.
Završetak projekta 31.12.2020.
Vrijednost projekta 2000.0 BAM

Znanje za otporno društvo

Cilj projekta K-FORCE je da se poboljša regionalna otpornost na hazarde i mogućnosti za regionalnu saradnju u prevenciji rizika i odziva i da se obezbjede nacionalni profesionalni resursi i regionalni kapaciteti u cilju da se ustanovi regionalna spremnost na pojavu katastrofe, odnosno da se razvije kultura sigurnosti i otpornosti na svim nivoima u skladu sa strategijama EU integracija i relevantnim nacionalnim strategijama. Opšti cilj u kojem će K-FORCE projekat doprineti jeste da se obezbjede nacionalni...

Broj projekta 8300303
Status Aktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet
Rukovodilac doc. dr Gordana Broćeta
Projektni tim prof. dr Brankica Milojević
mr Mladen Slijepčević
prof. dr Miroslav Malinović
prof. dr Malina Čvoro
Marina Višković
prof. dr Aleksandar Borković
Slobodan Peulić
Jelena Pažin, ma
Stamenko Mijatović
prof. dr Radenko Jotanović
Branka Kovačević
prof. dr Biljana Antunović
Jelena Rožić, ma
prof. dr Vinko Babić
Vesna Savić
prof. dr Mato Uljarević
Dragana Zeljić, ma
Marina Latinović, ma
doc. Gordana Jakovljević
Dragan Zrnić
prof. dr Stevo Borojević
prof. dr Saša Čvoro
Dejan Milinović, ma
Radovan Vukomanović
Aleksandra Regojević
Finansijer Evropska unija
Početak realizacije 01.10.2016.
Završetak projekta 01.10.2019.
Vrijednost projekta 208599.0 BAM