Navigacija

mr Nina Okuka
asistent

Saradnik - II-5
Medicinski fakultet
Katedre
 • Medicinski fakultet - Katedra za bromatologiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Bromatologija asistent 30. maj 2019.

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISF07BRO Bromatologija
ISF19BRO Bromatologija
ISF19DIJ Dijetetika

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Quality control of distilled water used for reconstitution of powders for oral suspension in pharmacies on the territory of Bosnia and Herzegovina

  DOI DOI 10.7251/COMEN1901047V
  Časopis CONTEMPORARY MATERIALS
  Godina 2019
  Autori Irena Kasagić-Vujanović, Žarko Gagić, Nina Okuka i Darija Knežević
  Volumen X
  Broj 1
  Strana od 47
  Strana do 55

Radovi sa skupova

  Ispitivanje mikrobiološkog i fizičko-hemijskog kvaliteta destilovane vode

  Naučni skup 4. Kongres farmaceuta u Bosni i Hercegovini sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Knjiga sažetaka
  Godina 2019
  Autori Nina Okuka, Žarko Gagić i Irena Kasagić-Vujanović
  Strana od 342
  Strana do 343

Projekti

Inoviranje alata za procjenu kvaliteta studija farmacije u Bosni i Hercegovini

Projekat je usmjeren na razvoj novih mehanizama kontrole kvaliteta procesa poučavanja i učenja, a time i na bolju kontrolu upravljanja i izvođenja tih procesa za studije farmacije u Bosni i Hercegovini. Predviđeno je uvođenje Okvira za vrednovanje zadržavanja znanja i Objektivno strukturiranog kliničkog ispita, novih mehanizama za objektivnu evaluaciju kvaliteta izvođenja nastavnih planova i programa, pedagoške i didaktičko-metodičke kompetencije nastavnog osoblja...

Broj projekta 1257034
Status Aktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac doc. dr Žarko Gagić
Projektni tim mr Nina Okuka
Ljiljana Josipović
Jelena Rožić, ma
doc. dr Nataša Bubić Pajić
prof. dr Irena Kasagić Vujanović
prof. dr Lana Nežić
doc. dr Anđelka Račić
prof. dr Ranko Škrbić
Marina Višković
doc. mr Ana Golić Jelić
Nebojša Mandić-Kovačević
doc. dr Biljana Gatarić
Finansijer ECEA Educatin, Audiovisual and Culture Executive Agency
Početak realizacije 01.01.2021.
Završetak projekta 31.01.2024.
Vrijednost projekta 219375.0 BAM

Dizajn novih lijekova za terapiju dijabetesa, razvoj i karakterizacija naprednih nosača za oralnu i transdermalnu isporuku antidijabetika

Studija će u prvoj fazi obuhvatiti dizajn novih jedinjenja sa antidijabetičkom aktivnošću primjenom kompjuterskih metoda, koja će imati jače dejstvo u odnosu na postojeće ljekovite supstance. Studije kvantitativnog odnosa između strukture i dejstva biće sprovedene na seriji inhibitora enzima dipeptidil peptidaze 4 koja ima značajan uticaj na homeostazu glukoze u krvi. Dobijene informacije o strukturnim karakteristikama bitnim za dejstvo omogućiće dizajn novih inhibitora ovog ...

Broj projekta 1257026
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac doc. dr Žarko Gagić
Projektni tim doc. dr Nataša Bubić Pajić
Bojana Jevđenić
prof. dr Irena Kasagić Vujanović
Nebojša Mandić-Kovačević
Sanja Rogić
Miljana Nukić
Irma Muršekić
doc. dr Anđelka Račić
mr Nina Okuka
doc. dr Biljana Gatarić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.01.2020.
Završetak projekta 31.01.2021.
Vrijednost projekta 24000.0 BAM

Individualizacija farmaceutskih oblika za pedijatrijsku i gerijatrijsku populaciju – razvoj formulacija i ispitivanje stabilnosti

U BiH postoji veliki broj lijekova koji se na tržištu nalazi u obliku tableta i kapsula, a koji se propisuju pedijatrijskoj i/ili gerijatrijskoj populaciji. Primjena tih lijekova se mora prilagoditi navedenoj populaciji, te je neophodno da se od gotovih čvrstih lijekova prave tečne formulacije (rastvori ili suspenzije), što predstavlja veliki problem farmaceutima u apotekama širom BiH...

Broj projekta 0127008
Status Neaktivan
Tip projekta Nacionalni naučnoistraživački
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac prof. dr Irena Kasagić Vujanović
Projektni tim doc. dr Žarko Gagić
prof. dr Danica Agbaba
mr Nina Okuka
doc. dr Biljana Gatarić
doc. dr Anđelka Račić
doc. dr Nataša Bubić Pajić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.12.2018.
Završetak projekta 30.05.2022.
Vrijednost projekta 10000.0 BAM