Navigacija

Dijana Đeorđić
asistent

Saradnik - II-5
Mašinski fakultet
051/433-000 lokal 148
Katedre
 • Akademija umjetnosti-Katedra za gitaru
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Opšta fizika asistent 15. septembar 2016.

Predmeti

Mašinski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
16-B10THF Tehnička fizika

Šumarski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
OP15TFIZ Tehnička fizika

Bibliografija

Radovi sa skupova

  Relative differential cross sections for elastic electron scattering from triethyl phosphate

  Naučni skup International Conference on Applied Sciences (ICAS 2018)
  Publikacija BOOK OF ABSTRACTS
  Godina 2018
  Autori Jelena Vuković, Bratislav Marinković, Dijana Đeorđić i Jelena Maljković
  Strana od 48
  Strana do 48

Projekti

Elastično rasijanje elektrona na atomu bizmuta i molekulu trietil fosfata

Cilj projekta je mjerenje diferencijalnih presjeka za elastično rasijanje elektrona na atomu bizmuta i molekulu trimetil fosfata. U mjerenjima se za obe mete koristi metod ukrštenih mlazeva. Koriste se dva uređaja, elektronski spektrometri ESMA i UGRA. Spektrometri se nalaze u Institutu za fiziku u Beogradu. Eksperimentalno istraživanje interakcije između elektrona i atoma bizmuta daje moguće odgovore...

Broj projekta 1259028
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Branko Predojević
Projektni tim Bojan Pavičar
Nemanja Rakić, ma
Jelena Vuković, ma
Stefan Ivanović
Jelena Miljković
Dijana Đeorđić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.10.2018.
Završetak projekta 01.12.2019.
Vrijednost projekta 6500.0 BAM