Navigacija

prof. dr Biljana Pavlović
vanredni profesor

Filozofski fakultet
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Metodika razredne nastave vanredni profesor 18. jun 2014.

Predmeti

Filozofski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
MK147 Metodika nastave muzičke kulture
MK147-07 Metodika nastave muzičke kulture
MK147-15 Metodika nastave muzičke kulture
PVMMV136 Metodika muzičkog vaspitanja
UMNMK Uvod u metodiku nastave muzičke kulture