Navigacija

prof. Darko Kreč
redovni profesor

Akademija umjetnosti
Katedre
  • Akademija umjetnosti-Katedra za gitaru
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
redovni profesor 15. maj 2018.

Predmeti

Akademija umjetnosti

Akademske studije prvog ciklusa
13DAFANI3 Animacija 3
13DAFANI4 Animacija 4
13DAFANI6 Animacija 6
13DAFANI7 Animacija 7
13DAFANI8 Animacija 8