Navigacija

Ana Golić Jelić
viši asistent

Saradnik - II-5
Medicinski fakultet
051/236-033
Katedre
 • Medicinski fakultet-Katedra za farmakologiju, kliničku farmakologiju, farmakokinetiku i toksikologiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Farmakologija i toksikologija viši asistent 28. jun 2018.

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISDM18DFL Dentalna farmakologija
ISM07FT Farmakologija sa toksikologijom
ISS07FT Farmakologija sa toksikologijom
ISF07FF Farmakologija i farmakoterapija
Akademske studije prvog ciklusa
OBA18FAR Farmakologija
OZNJ16FK Farmakologija
OMLD18FT Farmakologija sa toksikologijom
OS18FAR Farmakologija
OFT18OFT Osnove farmakologije i toksikologije
OFT19OFT Osnove farmakologije i toksikologije

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Profesionalni razvoj mentora stručne prakse farmaceuta: izazovi i problemi

  DOI 10.5937/arhfarm1703180G
  Časopis Arhiv za farmaciju
  Godina 2017
  Autori Ana Golić, Ljiljana Tasić, Dušanka Krajnović i Marina Odalović
  Volumen 67
  Broj 3
  Strana od 180
  Strana do 195
  Veb adresa http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0004-1963/2017/0004-19631703180G.pdf

Radovi sa skupova

  Ambulantna upotreba antihelmintika u Republici Srpskoj

  Naučni skup VII Kongres farmaceuta Srbije sa medunarodnim ucešcem.
  Publikacija Arhiv za farmaciju, specijalno izdanje
  Godina 2020
  Autori Ana Golić, LJubica Bojanić, Ljiljana Tasić, Nataša Stojaković, Mirjana Đermanović, Svjetlana Stoisavljević-Šatara i Dragana Rodić
  Strana od 475
  Strana do 476

  Svijest i stavovi ljekara o upotrebi biološli sličnih lijekova: pilot studija u Republici Srpskoj

  Naučni skup XIV Kongres farmakologa Srbije i IV Kongres kliničkih farmakologa Srbije sa međunarodnim učešće
  Godina 2019
  Autori Nataša Stojaković, Vladimir Gužvić, Ana Golić, Svjetlana Stoisavljević-Šatara, Ranko Škrbić i Lana Nežić

  Profesionalno zadovoljstvo: komparativna analiza farmaceuta iz Republike Srpske, Srbije i Hrvatske

  Naučni skup XXII simpozijum farmaceuta Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2019
  Autori Ana Golić Jelić, Ljiljana Tasić, Dušanka Krajnović, Marina Odalović, Svjetlana Stoisavljević-Šatara i Nataša Stojaković

  A comparative analysis of job satisfaction of pharmacists working in Republic Srpska (BH) and Serbia

  Naučni skup VI Hrvatski kongres farmacije sa međunarodnim suđelovanjem
  Publikacija Farmaceutski glasnik
  Godina 2019
  Autori Ana Golić i Ljiljana Tasić

  Ambulantna upotreba antihelmintika u Republici Srpskoj

  Naučni skup VII Kongres farmaceuta Srbije sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Arhiv za farmaciju, specijalno izdanje
  Godina 2018
  Autori Ana Golić, Ljubica Bojanić, Ljiljana Tasić, Nataša Stojaković, Mirjana Đermanović, Svjetlana Stoisavljević-Šatara i Dragana Rodić
  Strana od 475
  Strana do 476

  Farmakoepidemiološka analiza potrošnje antihiperglikemika u Republici Srpskoj

  Naučni skup VII Kongres farmaceuta Srbije sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Arhiv za farmaciju, specijalno izdanje
  Godina 2018
  Autori Ljubica Bojanić, Miodrag Marjanović, Mirjana Đermanović, Kristina Zrnić i Ana Golić
  Strana od 479
  Strana do 480

  Razvoj strukovnog uputstva za savjetovanje i izdavanje hitne kontracepcije u apotekama: inicijalna faza

  Naučni skup III Naučni simpozijum ``Zdravstveni ishodi i socijalna farmacija`` Simpozijum centralno-istočne Evrope
  Publikacija Knjiga sažetaka
  Godina 2018
  Autori Ana Golić Jelić i Ljiljana Tasić
  Strana od 82
  Strana do 83

  Profesionalni razvoj farmaceuta u savremenom dobu

  Naučni skup XIX Simpozijum farmaceuta Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2017
  Autori Ana Golić Jelić i Ljiljana Tasić
  Strana od 9
  Strana do 10

Projekti

Inoviranje alata za procjenu kvaliteta studija farmacije u Bosni i Hercegovini

Projekat je usmjeren na razvoj novih mehanizama kontrole kvaliteta procesa poučavanja i učenja, a time i na bolju kontrolu upravljanja i izvođenja tih procesa za studije farmacije u Bosni i Hercegovini. Predviđeno je uvođenje Okvira za vrednovanje zadržavanja znanja i Objektivno strukturiranog kliničkog ispita, novih mehanizama za objektivnu evaluaciju kvaliteta izvođenja nastavnih planova i programa, pedagoške i didaktičko-metodičke kompetencije nastavnog osoblja...

Broj projekta 1257034
Status Aktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac doc. dr Žarko Gagić
Projektni tim Biljana Gatarić
Anđelka Račić
Ana Golić Jelić
Nebojša Mandić-Kovačević
prof. dr Ranko Škrbić
doc. dr Irena Kasagić Vujanović
Jelena Rožić, ma
doc. dr Nataša Bubić Pajić
Marina Višković
Ljiljana Josipović
prof. dr Lana Nežić
mr Nina Okuka
Finansijer ECEA Educatin, Audiovisual and Culture Executive Agency
Početak realizacije 01.01.2021.
Završetak projekta 31.01.2024.
Vrijednost projekta 219375.0 BAM