Navigacija

doc. mr Ana Golić Jelić
docent

Saradnik - II-5
Medicinski fakultet
051/236-033
Katedre
 • Medicinski fakultet - Katedra za farmakologiju, kliničku farmakologiju i toksikologiju
 • Medicinski fakultet - Katedra za socijalnu farmaciju i farmaceutsko zakonodavstvo
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Socijalna farmacija i farmaceutska praksa docent 29. septembar 2022.
Farmakologija i toksikologija viši asistent 28. jun 2018.

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISDM18DFL Dentalna farmakologija
ISM07FT Farmakologija sa toksikologijom
ISS07FT Farmakologija sa toksikologijom
ISF07FF Farmakologija i farmakoterapija
ISF19FK1 Farmakologija 1
ISF19FK2 Farmakologija 2
ISF19FT Farmakoterapija
Akademske studije prvog ciklusa
OBA18FAR Farmakologija
OZNJ16FK Farmakologija
OMLD18FT Farmakologija sa toksikologijom
OS18FAR Farmakologija
OFT18OFT Osnove farmakologije i toksikologije
OFT19OFT Osnove farmakologije i toksikologije

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Trends in Antihypertensive Medicine Utilization in the Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina: An Eleven-Year Follow-Up

  DOI 10.3389/fphar.2022.889047
  Časopis Frontiers in Pharmacology
  Godina 2022
  Autori Dragan Kalinić, Ranko Škrbić, Duško Vulić, Nataša Stojaković, Svjetlana Stoisavljević-Šatara, Miloš Stojiljković, Vanda Marković Peković, Ana Golić, Nataša Pilipović-Broćeta, Nathan Wong i Brian Godman
  Broj 889047
  Strana od 1
  Strana do 12
  Veb adresa https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphar.2022.889047/full

  Trends in antihypertensive medicine utilization in the Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina : an eleven-year follow-up

  DOI doi: 10.3389/fphar.2022.889047
  Časopis Frontiers in Pharmacology
  Godina 2022
  Autori Ana Golić
  Volumen 13
  Strana od Article 889047
  Strana do Article 889047
  Veb adresa https://strathprints.strath.ac.uk/81155/1/Kalinic_etal_FiP_2022_Trends_in_antihypertensive_medicine_utilization_in_the_Republic_of_Srpska_Bosnia_and_Herzegovina.pdf

  Prevalence of Cigarette Smoking and Influence of Associated Factors among Students of the University of Banja Luka: A Cross-Sectional Study.

  DOI doi.org/10.3390/medicina58040502
  Časopis Medicina
  Godina 2022
  Autori Ana Golić, Nataša Stojaković, Svjetlana Stoisavljević-Šatara i Ranko Škrbić
  Volumen 58
  Broj 4
  Strana od 502
  Strana do 502

  Pharmacists’ clinical knowledge and practice in the safe use of contraceptives: real knowledge vs. self-perception and the implications

  DOI 10.1186/s12909-021-02864-9
  Časopis BMC MEDICAL EDUCATION
  Godina 2021
  Autori Ana Golić, Ljiljana Tasić, Ranko Škrbić, Valentina Marinković, Svjetlana Stoisavljević-Šatara, Nataša Stojaković, Vanda Marković Peković i Brian Godman
  Volumen 21
  Broj 1
  Strana od 1
  Strana do 11
  Veb adresa https://bmcmededuc.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12909-021-02864-

  Predictors and Motivation of Preceptors′ Interest in Precepting of Pharmacy Interns—Do We Have a Useful Questionnaire?

  DOI 10.1097/CEH.0000000000000299
  Časopis JOURNAL OF CONTINUING EDUCATION IN THE HEALTH PROFESSIONS
  Godina 2020
  Autori Ana Golić
  Volumen 3
  Broj 40
  Strana od 203
  Strana do 206
  Veb adresa https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7480937/

  Profesionalni razvoj mentora stručne prakse farmaceuta: izazovi i problemi

  DOI 10.5937/arhfarm1703180G
  Časopis Arhiv za farmaciju
  Godina 2017
  Autori Ana Golić, Ljiljana Tasić, Dušanka Krajnović i Marina Odalović
  Volumen 67
  Broj 3
  Strana od 180
  Strana do 195
  Veb adresa http://scindeks-clanci.ceon.rs/data/pdf/0004-1963/2017/0004-19631703180G.pdf

Radovi sa skupova

  Alati za procjenu farmakoterapijskog znanja i prakse farmaceuta u pogledu primjene oralne i urgentne kontracepcije

  Naučni skup 24. Simpozijum farmaceuta Republike Srpske sa međunarodnim učešćem.
  Publikacija Zbornik radova (pp. 6-8)
  Godina 2021
  Autori Ana Golić, Ljiljana Tasić, Ranko Škrbić, Valentina Marinković, Svjetlana Stoisavljević-Šatara, Nataša Stojaković, Vanda Marković Peković i Brian Godman

  Farmaceutska zdravstvena zaštita u Republici Srpskoj (Bosni i Hercegovini) – izdavanje urgentne kontracepcije u apotekama javnog tipa.

  Naučni skup 24. Simpozijum farmaceuta Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova (pp. 36-38)
  Godina 2021
  Autori Ana Golić i Sanja Vukić

  Svijest i stavovi ljekara o upotrebi biološli sličnih lijekova: pilot studija u Republici Srpskoj

  Naučni skup XIV Kongres farmakologa Srbije i IV Kongres kliničkih farmakologa Srbije sa međunarodnim učešće
  Godina 2019
  Autori Nataša Stojaković, Vladimir Gužvić, Ana Golić, Svjetlana Stoisavljević-Šatara, Ranko Škrbić i Lana Nežić

  Profesionalno zadovoljstvo: komparativna analiza farmaceuta iz Republike Srpske, Srbije i Hrvatske

  Naučni skup XXII simpozijum farmaceuta Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2019
  Autori Ana Golić Jelić, Ljiljana Tasić, Dušanka Krajnović, Marina Odalović, Svjetlana Stoisavljević-Šatara i Nataša Stojaković

  A comparative analysis of job satisfaction of pharmacists working in Republic Srpska (BH) and Serbia

  Naučni skup VI Hrvatski kongres farmacije sa međunarodnim suđelovanjem
  Publikacija Farmaceutski glasnik
  Godina 2019
  Autori Ana Golić i Ljiljana Tasić

  Ambulantna upotreba antihelmintika u Republici Srpskoj

  Naučni skup VII Kongres farmaceuta Srbije sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Arhiv za farmaciju, specijalno izdanje
  Godina 2018
  Autori Ana Golić, Ljubica Bojanić, Ljiljana Tasić, Nataša Stojaković, Mirjana Đermanović, Svjetlana Stoisavljević-Šatara i Dragana Rodić
  Strana od 475
  Strana do 476

  Farmakoepidemiološka analiza potrošnje antihiperglikemika u Republici Srpskoj

  Naučni skup VII Kongres farmaceuta Srbije sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Arhiv za farmaciju, specijalno izdanje
  Godina 2018
  Autori Ljubica Bojanić, Miodrag Marjanović, Mirjana Đermanović, Kristina Zrnić i Ana Golić
  Strana od 479
  Strana do 480

  Razvoj strukovnog uputstva za savjetovanje i izdavanje hitne kontracepcije u apotekama: inicijalna faza

  Naučni skup III Naučni simpozijum ``Zdravstveni ishodi i socijalna farmacija`` Simpozijum centralno-istočne Evrope
  Publikacija Knjiga sažetaka
  Godina 2018
  Autori Ana Golić Jelić i Ljiljana Tasić
  Strana od 82
  Strana do 83

  Profesionalni razvoj farmaceuta u savremenom dobu

  Naučni skup XIX Simpozijum farmaceuta Republike Srpske sa međunarodnim učešćem
  Publikacija Zbornik radova
  Godina 2017
  Autori Ana Golić Jelić i Ljiljana Tasić
  Strana od 9
  Strana do 10

Projekti

Inoviranje alata za procjenu kvaliteta studija farmacije u Bosni i Hercegovini

Projekat je usmjeren na razvoj novih mehanizama kontrole kvaliteta procesa poučavanja i učenja, a time i na bolju kontrolu upravljanja i izvođenja tih procesa za studije farmacije u Bosni i Hercegovini. Predviđeno je uvođenje Okvira za vrednovanje zadržavanja znanja i Objektivno strukturiranog kliničkog ispita, novih mehanizama za objektivnu evaluaciju kvaliteta izvođenja nastavnih planova i programa, pedagoške i didaktičko-metodičke kompetencije nastavnog osoblja...

Broj projekta 1257034
Status Aktivan
Tip projekta Erazmus+
Organizaciona jedinica Medicinski fakultet
Rukovodilac doc. dr Žarko Gagić
Projektni tim mr Nina Okuka
Ljiljana Josipović
Jelena Rožić, ma
doc. dr Nataša Bubić Pajić
prof. dr Irena Kasagić Vujanović
prof. dr Lana Nežić
doc. dr Anđelka Račić
prof. dr Ranko Škrbić
Marina Višković
doc. mr Ana Golić Jelić
Nebojša Mandić-Kovačević
doc. dr Biljana Gatarić
Finansijer ECEA Educatin, Audiovisual and Culture Executive Agency
Početak realizacije 01.01.2021.
Završetak projekta 31.01.2024.
Vrijednost projekta 219375.0 BAM