Navigacija

doc. dr Tajana Serdar Raković
docent

Nastavnik - II-4
Ekonomski fakultet
051/430-052
Katedre
 • Ekonomski fakultet-Katedra za računovodstvo i poslovne finansije
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Poslovne finansije docent 23. mart 2017.

Predmeti

Ekonomski fakultet

Akademske studije drugog ciklusa
2I14BPVP Procjena vrijednosti preduzeća
2I14RPVP Procjena vrijednosti preduzeća
2O14BKFI Korporativne finansije
2O14RKFI Korporativne finansije
Akademske studije prvog ciklusa
1AHOV Analiza hartija od vrijednosti
1FT Finansijska tržišta
O14RFTR Finansijska tržišta
O14FFTR Finansijska tržišta
O17RAHO Analiza hartija od vrijednosti
O17FAHO Analiza hartija od vrijednosti

Bibliografija

Radovi u časopisima

  Procjena vrijednosti preduzeća koja posluju s gubitkom

  DOI 10.7251/EMC1902277S
  Časopis EMC Review-časopis za ekonomiju i tržišne komunikacije
  Godina 2019
  Autori Tajana Serdar Raković
  Volumen IX
  Broj 2
  Strana od 277
  Strana do 297

  Osnova vrijednosti kao značajan element procjene vrijednosti

  DOI 10.7251/FIN1802029R
  Časopis FINANCING
  Godina 2018
  Autori Tajana Serdar Raković
  Volumen 9
  Broj 2
  Strana od 29
  Strana do 37
  Veb adresa http://www.financingscience.org/index.php/sr/

  Problematika diskontne stope: kada u obračun diskontne stope kapitala uključiti rizik zemlje?

  DOI 10.7251/FIN1604037R
  Časopis FINANCING
  Godina 2016
  Autori Tajana Serdar Raković
  Volumen 7
  Broj 4
  Strana od 37
  Strana do 45

  Primjena diskonata i premija u procjeni vrijednosti preduzeća

  DOI 10.7251/FIN1504035R
  Časopis FINANCING
  Godina 2015
  Autori Tajana Serdar Raković
  Volumen 6
  Broj 4
  Strana od 35
  Strana do 43

  Procjena vrijednosti preduzeća u uslovima neaktivnog tržišta kapitala

  DOI 10.7251/ACE1523121S
  Časopis ACTA ECONOMICA
  Godina 2015
  Autori Tajana Serdar
  Volumen 13
  Broj 23
  Strana od 121
  Strana do 138
  Veb adresa http://www.actaeconomica.efbl.org/broj23/e-ActaEconomica-broj23-Serdar.pdf

  Društvena cost-benefit analiza investicionih projekata

  Časopis FINANCING
  Godina 2014
  Autori Tajana Serdar
  Volumen 5
  Broj 1
  Strana od 35
  Strana do 44

  The Capital Price Influencing Factors in the Republic of Srpska

  DOI 10.7251/ZREFIS1408083S
  Časopis ZBORNIK RADOVA EKONOMSKOG FAKULTETA U ISTOČNOM SARAJEVU
  Godina 2014
  Autori Tajana Serdar i Dijana Sredić
  Broj 8
  Strana od 83
  Strana do 95
  Veb adresa http://zrefis.com/en/archive/112-zrefis-year-2014-issue-8

  Uticaj revalorizacionih rezervi na finansijske pokazatelje preduzeća

  Časopis FINANCING
  Godina 2013
  Autori Dražena Vujičić-Radisavljević i Tajana Serdar
  Volumen 4
  Broj 3
  Strana od 18
  Strana do 28
  Veb adresa http://www.financingscience.org/images/casopis/finansing%2003%20-%202013.pdf

  Otkrivanje i sprečavanje finansijskih prevara u cilju jačanja finansijskih performansi preduzeća u Republici Srpskoj.

  DOI 10.7251/ACE1319179S
  Časopis ACTA ECONOMICA
  Godina 2013
  Autori Tajana Serdar i Svjetlana Vranješ
  Volumen 11
  Broj 19
  Strana od 179
  Strana do 200
  Veb adresa http://www.actaeconomica.efbl.org/arhiva/e-ActaEconomica-broj19/

  Model savremenog korporativnog upravljanja sa aspekta finansijskog upravljanja

  Časopis FINANCING
  Godina 2012
  Autori Dijana Sredić i Tajana Serdar
  Volumen 3
  Broj 3
  Strana od 33
  Strana do 44
  Veb adresa http://www.financingscience.org/images/casopis/finansing%2003%20-%202012.pdf

  Uloga regulatora u kreiranju tržišta osiguranja Republike Srpske

  Časopis ACTA ECONOMICA
  Godina 2011
  Autori Tajana Serdar
  Volumen 9
  Broj 15
  Strana od 181
  Strana do 201
  Veb adresa http://www.actaeconomica.efbl.org/arhiva/acta_economica_15/

  Specifičnosti međunarodnog kapitalnog budžetiranja

  Časopis FINANCING
  Godina 2011
  Autori Tajana Serdar
  Volumen 2
  Broj 1
  Strana od 53
  Strana do 60
  Veb adresa http://www.financingscience.org/images/casopis/finansing%2001%20-%202011.pdf

  Finansijska ocjena inostranih investicionih projekata.

  Časopis ACTA ECONOMICA
  Godina 2010
  Autori Tajana Serdar
  Volumen 8
  Broj 13
  Strana od 225
  Strana do 245
  Veb adresa http://www.actaeconomica.efbl.org/arhiva/acta_economica_13/

Radovi sa skupova

  The Impact of Economic Sector on Financial Performances of Entities: A case of Republic of Srpska

  Naučni skup 8th Economic and Business Review Conference & SEB LU Doctoral Conference
  Godina 2019
  Autori Tajana Serdar Raković

  Profitabilnost i perspektive IT sektora Republike Srpske u digitalnom društvu

  Naučni skup XIV Međunarodni simpozijum o korporativnom upravljanju
  Publikacija Zbornik radova sa XIV Međunarodnog simpozijuma o korporativnom upravljanju
  Godina 2019
  Autori Tajana Serdar Raković
  Strana od 419
  Strana do 436

  Jačanje finansijskih performansi preduzeća i obezbjeđenje optimalnog poreskog opterećenja kroz uvođenje Registra poreskih i neporeskih davanja Republike Srpske

  Naučni skup XXII Međunarodni kongres računovođa i revizora Republike Srpske
  Publikacija Zbornik radova sa XXII Međunardnog kongresa računovođa i revizora RS
  Godina 2018
  Autori Branka Topić-Pavković i Tajana Serdar
  Strana od 281
  Strana do 304

  Resursi pitke i flaširane vode kao komponenta konkurentske prednosti u ekonomiji BiH

  Naučni skup XI Međunarodni simpozijum o korporativnom upravljanju: Ekonomije malih zemalja u uslovima pojačanih globalnih izazova
  Publikacija Zbornik radova sa XI Međunarodnog simpozijuma o korporativnom upravljanju
  Godina 2016
  Autori Branka Topić-Pavković i Tajana Serdar Raković
  Strana od 179
  Strana do 199

  The Effect of Market Liquidity on the Company Value

  Naučni skup REDETE 2015: RESEARCHING ECONOMIC DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP IN TRANSITION ECONOMIES
  Publikacija Conference Proceedings from 4th REDETE Conference
  Godina 2015
  Autori Tajana Serdar Raković
  Strana od 832
  Strana do 843

  Financial Benchmarking: Value Drivers Analysis

  Naučni skup EBM 2012: Contemporary Issues in Economic Business and Management
  Publikacija Conference Proceedings from EBM 2012: Contemporary Issues in Economic Business and Management
  Godina 2012
  Autori Dijana Sredić i Tajana Serdar
  Strana od 539
  Strana do 558

  The Cost of Capital in the Republic of Srpska

  Naučni skup REDETE 2012 - Researching Economic Development and Entrepreneurship in Transitional Economies: A Search for New Paradigms
  Publikacija Conference Proceedings from REDETE 2012 - Researching Economic Development and Entrepreneurship in Transitional Economies: A Search for New Paradigms
  Godina 2012
  Autori Tajana Serdar i Dijana Sredić
  Strana od 469
  Strana do 483

  Finansijska kriza i novi izazovi u bankarstvu

  Naučni skup Međunarodni naučni skup „Ekonomska teorija i praksa u savremenim uslovima“
  Publikacija Zbornik radova sa Međunarodnog naučnog skupa „Ekonomska teorija i praksa u savremenim uslovima“
  Godina 2011
  Autori Branka Topić-Pavković i Tajana Serdar
  Strana od 96
  Strana do 105
  Veb adresa http://www.ues.rs.ba/cir/ekonomski-fakultet-brcko/vijesti/medjunarodni-naucni-skup

  Financial Crisis and the Banking Sector in Bosnia and Herzegovina: Impact of the Crisis and New Challenges

  Naučni skup EBES 2011 - Eurasia Business and Economics Society Conference
  Publikacija Conference Proceedings from EBES 2011 - Eurasia Business and Economics Society Conference
  Godina 2011
  Autori Branka Topić-Pavković i Tajana Serdar
  Strana od 72
  Strana do 72

  The Importance of Corruption Suppression for Aproaching Bosnia and Herzegovina to the European Union

  Naučni skup REDETE 2011 - Researching Economic Development and Entrepreneurship in Transitional Economies: Review of Current Policy Approaches
  Publikacija Conference Proceedings from REDETE 2011 - Researching Economic Development and Entrepreneurship in Transitional Economies: Review of Current Policy Approaches
  Godina 2011
  Autori Tajana Serdar i Branka Topić-Pavković
  Strana od 104
  Strana do 112

Ostali radovi

  Procjena vrijednosti preduzeća u uslovima krize i neaektivnog tržišta kapitala

  Izdavač Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2016
  Autori Tajana Serdar Raković
  Strana od 1
  Strana do 300

  Uticaj razvojnih fondova na efikasnost investicija

  Izdavač Ekonomski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci
  Godina 2011
  Autori Tajana Serdar
  Strana od 1
  Strana do 186

Knjige

  The Effect of Market Liquidity on the Company Value. In Entrepreneurship in Post-Communist Countries - New Drivers Towards a Market Economy

  Izdavač Springer International Publishing
  ISBN 978-3-319-75906-7
  Godina 2018
  Autori Tajana Serdar Raković
  Tip knjige naučna knjiga
  Broj strana 231

  Branding and Brand Capital. In Intangible assets as a potential for growth in Republic of Srpska

  Izdavač University of Ljubljana, Faculty of Economics
  ISBN 978-961-240-238-9
  Godina 2012
  Autori Vesna Žabkar i Tajana Serdar
  Tip knjige ostale naučne publikacije
  Broj strana 158