Navigacija

Milivoj Marković

Stručni saradnik u nastavi - II-19
Mašinski fakultet
051/ 433-038 lok.126

Bibliografija

Radovi sa skupova

  UPRAVLJANJE PRENOSOM TOPLOTE I MASE KROZ ZAVARIVAČKI ELEKTRIČNI LUK

  Naučni skup V International Scientific Conference “CONTEMPORARY MATERIALS 2012“
  DOI ISBN 978-99938-21-45-8
  Publikacija ANURS - Naučni skupovi - Knjiga XXV, 2013.god.
  Godina 2012
  Autori Dragoslav Dobraš, Milivoj Marković, Zdravko Božičković i Žarko Petrović
  Strana od 393
  Strana do 412

  Primjena zavarivanja i navarivanja u održavanju tehničkih sistema

  Naučni skup XXIII Jugoslovenski majski skup - Kragujevac 1998
  Publikacija Zbornik radova XXIII Jugoslovenski majski skup - Kragujevac 1998
  Godina 1998
  Autori Aleksa Blagojević, Milivoj Marković i Dragoslav Dobraš
  Strana od 203
  Strana do 209