Navigacija

prof. mr Gorica Miletić-Omčikus
redovni profesor

Nastavnik - II-4
Akademija umjetnosti
Katedre
 • Akademija umjetnosti-Katedra za grafiku
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Grafika redovni profesor 23. mart 2017.

Predmeti

Akademija umjetnosti

Akademske studije prvog ciklusa
17LGDG5i Grafika 5 - izborni
17LGDG6i Grafika 6 - izborni
17LGTDŠ1 Tehnike duboke štampe 1
17LGTDŠ2 Tehnike duboke štampe 2
17LGCG3 Crtanje i grafika 3
17LGCG4 Crtanje i grafika 4
17LUG1 Grafika 1
17LUG2 Grafika 2
17LUG2i Grafika - izborni 2
17LUG3i Grafika - izborni 3
17LUG4i Grafika - izborni 4

Bibliografija

Umjetnički radovi

  17 the International Triennial of Small Graphic Forms, Poland – Łódź 2020

  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2020
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Virtuelna izložba, Četvrto međunarodno trijenale grafike Beograd(VIR(T)UELNI ULUS

  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2020
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Virtuelna Majska izložba grafike beogradskog kruga, Beograd, www.grafickikolektiv.org

  Izdavač Grafički kolektiv
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2020
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  15. Međunarodni bijenale umetnosti minijature ,Galerija Kulturnog centra, Gornji Milanovac

  Izdavač Kulturni centar Gornji Milanovac
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 06.06-31.08.2020.
  Godina 2020
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  14. Likovni salon 30h30, Muzej Srema, Sremski Mitrovica, 2020.

  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2020
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Likovni salon 30h30,Galerija savremene umetnosti Kulturnog centra Pančeva

  Izdavač Kulturni centar Zrenjanina, Galerija savremene umetnosti Kulturnog centra Pančeva
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2020
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  14. Likovni salon 30h30, Galerija Kuće Đure Jakšića, Beograd

  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 15. januar-
  Godina 2020
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Izložba male grafike, Galerija "Nikola Radošević" Beograd, Galerija u pokretu Grafički kolektiv

  Izdavač Grafički kolektiv, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 16.12. 2019- 18.01.2020.
  Godina 2019
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  14. Međunarodni likovni salon 30h30 u Zrenjaninu, Kulturni centar Zrenjanina 2019.

  Izdavač Kulturni centar Zrenjanina
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 13.12.2019 -
  Godina 2019
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  V International biennial of small etching Graphium- Timisoara, 2019, Galeria de arta Helios, Romania

  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2019
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Nagrada za grafiku na 10. Bijenalu umjetnosti minijature BiH, Tuzla

  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 20.10.2019.
  Godina 2019
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  20th international print biennial Varna 2019

  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2019
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  9. URAL PRINT TRIENNIAL, Bashkortostan State Nesterov Art Muzeum, Ufa, Rusija

  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 15.11.2019-15.12.2019.
  Godina 2019
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  10. bijenale umjetnosti minijature BiH, Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona, Tuzla

  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 20.10 2019.
  Godina 2019
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Majska izložba grafike beogradskog kruga, Grafički kolektiv, Beograd, Galerija ULUS Beograd, 2019.

  Izdavač Grafički kolektiv, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2019
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Sedmi međunarodni bijenale EX libris"Tranzicija", Istorijski arhiv Pančevo, 2018

  Izdavač Istorijski arhiv Pančevo
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 7. decembar 2018 -
  Godina 2018
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Diploma za umetnički doprinos grafičkoj tehnici na Sedmom međunarodnom bijenalu Ex libris "Tranzicija", Istorijski arhiv u Pančevu, 2018.

  Izdavač Istorijski arhiv u Pančevu
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 7. decembar 2018.
  Godina 2018
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Likovni salon 30h30 "Strah..."Galerija 76, Beograd

  Izdavač Galerija 76, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2018
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Likovni salon 30h30 "Strah...", Galerija savremene umetnosti Kulturnog centra Pančevo,

  Izdavač Galerija savremene umetnosti Kulturnog centra Pančevo,
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2018
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  1.Međunarodni trijenale grafike Livno, Umjetnička galerija BiH, Sarajevo

  Izdavač Umjetnička galerija BiH, Sarajevo
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2018
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Likovni salon 30h30 "Strah...", Kulturni centar Novog Sada

  Izdavač Kulturni centar Novog Sada
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2018
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Majska izložba grafike beogradskog kruga, Galerija Grafički kolektiv, Beograd

  Izdavač Galerija Grafički kolektiv Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2018
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  "3° Bienal Internacional de Miniprint Laguna Paiva 2018", Santa Fe, Argentina

  Izdavač Proyect Arte, Laguna Paiva, Santa Fe
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2018
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Drugo međunarodno bijenale radova na papiru, Muzej Kozare, Prijedor

  Izdavač Muzej Kozare
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2018
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  XXVII tradicionalna izložba malog formata, Kulturni centar Šabac

  Izdavač Kulturni centar Šabac
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2018
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  62.Oktobarski salon,Narodni muzej Šabac, 2018.

  Izdavač Narodni muzej Šabac
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2018
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Izložba male grafike, Grafički kolektiv u pokretu, Beograd

  Izdavač Grafički kolektiv
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 17.12. 2018- 12.01.2019.
  Godina 2018
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Likovni salon 30x30 "Strah...", Kulturni centar Zrenjanina

  Izdavač Kulturni centar Zrenjanina
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2017
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Likovni salon 30h 30, " Lice...", Galerija Art centra, Beograd

  Izdavač Galerija Art centra, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje od 17. januara 2017.
  Godina 2017
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Likovni salon 30h30, " Lice..." Galerija savremene umetnosti Kulturnog centra Pančeva

  Izdavač Galerija savremene umetnosti Kulturnog centra Pančeva
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje od 02. februara
  Godina 2017
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Likovni salon 30h30 "Lice i zbeg ...", Muzej Srema u Sremskoj Mitrovici

  Izdavač Muzej Srema u Sremskoj Mitrovici
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje od 02.marta 2017.
  Godina 2017
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Majska izložba grafike beogradskog kruga, Beograd

  Izdavač Galerija Grafički kolektiv
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2017
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Treće međunarodno trijenale grafike, Umetnički paviljon " Cvijeta Zuzorić", Beograd

  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2017
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  16th International Triennial of Small Graphic Forms Poland - Lodz 2017

  Izdavač Miejska Galeria Sztuki w Lodzi /The City Art Gallery in Lodz
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 22.06 -3.09. 2017.
  Godina 2017
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  1. Međunarodni trijenale grafike Livno

  Izdavač Franjevački muzej i galerija Gorica-Livno
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 26.06 -1.10.2017.
  Godina 2017
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Izložba grafika 6 grafičara BiH,Galerija SULUV, Novi Sad

  Tip Ostali umetnički radovi
  Trajanje 31. 07-15.8 2017.
  Godina 2017
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  IV Kazan International printmaking biennale "Rider" Russia,In the National Art Gallery "Khazine"

  Izdavač In the National Art Gallery "Khazine" of the State Fine Arts Museum of the Republic of Tatarstan
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2017
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  "Komunikacije", izložba grafika nagrađenih umetnika EX-YU konkursa, Galerija Haos, Beograd

  Izdavač Galerija HAOS,Visoka turistička škola strukovnih studija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 17, oktobar 2017.
  Godina 2017
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Pohvala za grafiku na Petoj međunrodnoj izložbi malog formata, UNUNS, Novi Sad

  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2017
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  5. Međunarodna izložba malog formata, UNUNS, Novi Sad,

  Izdavač UNUNS,Novi Sad,
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2017
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  61. Oktobarski likovni salon, Narodni muzej Šabac

  Izdavač Narodni muzej Šabac,
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2017
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Izložba male grafike, Galerija Grafički kolektiv, Beograd

  Izdavač Grafički kolektiv Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2017
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Šesti međunarodni bijenale Ex libris" Granice", Narodni muzej Kikinda

  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 03-24. marta 2017
  Godina 2017
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Likovni salon 30h30, " Tesno...", Muzej Srema Sremska Mitrovica

  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 21.03.2016.
  Godina 2016
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Izložba male grafike, Galerija Grafički kolektiv, Beograd

  Izdavač Galerija Grafički kolektiv, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje decembar 2016-januar 2017.
  Godina 2016
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Likovni salon 30h30, "Tesno... Kako ti je kad je ... Tesno", Galerija savremene umetnosti Kulturnog centra Pančeva

  Izdavač Galerija savremene umetnosti Kulturnog centra Pančeva
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 19-29.01. 2016.
  Godina 2016
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Morske dubine, izložba grafika, Banja Luka

  Izdavač Narodna skupština Republike Srpske, Banja Luka
  Tip Samostalna izložba (nacionalna)
  Trajanje januar- februar
  Tehnika linorez
  Godina 2016
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Prvo međunarodno bijenale radova na papiru, Muzej Kozare Prijedor , Prijedor 2016

  Izdavač Muzej Kozare Prijedor
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2016
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  ČETVRTI INTERNACIONALNI SALON GRAFIKE,Gradska galerija, Kraljevo

  Izdavač Gradska galerija u Kraljevu
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje maj 2016.
  Godina 2016
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Šesti međunarodni bijenale Ex-libris 2016,,Granice“ ,Istorijski arhiv Pančevo

  Izdavač Istorijski arhiv Pančevo
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje novembar
  Godina 2016
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Diploma za umetnički doprinos grafičkoj tehnici na Šestom međunarodnom bijenalu EX LIBRIS "Granice", Pančevo

  Izdavač Iatorijski arhiv u Pančevu
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje novembar- decembar
  Godina 2016
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Likovni salon 30h30 "Lice i zbeg...", Kulturni centar Zrenjanina, 2016

  Izdavač Kulturni centar Zrenjanina
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje decembar
  Godina 2016
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  URAL PRINT TRIENNIAL 2016, Nesterov Art Museum, Rusija

  Izdavač Bashkortostan State Nesterov Art Museum, Rusija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 18. novembar - 18. decembar
  Godina 2016
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  XXV izložba malog formata, Galerija Kulturnog centra Šabac, 2016

  Izdavač Galerija Kulturnog centra Šabac
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 22.08-02.09.2016.
  Godina 2016
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Likovni salon 30h30, " Tesno...Kako ti je kad je tesno... Tesno", Art centar, Beograd

  Izdavač Art centar, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 1.februar-
  Godina 2016
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  60. Oktobarski salon, Narodni muzej Šabac ,2016

  Izdavač Narodni muzej Šabac
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje oktobar
  Godina 2016
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  IV međunarodna izložba malog formata, Galerija "DKV", UNU Novi Sad

  Izdavač Galerija "DKV", UNU Novi Sad
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje oktobar
  Godina 2016
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Majska izložba grafike beogradskog kruga,Galerija Grafički kolektiv, Beograd

  Izdavač Grafički kolektiv, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 2016.
  Godina 2016
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Sedmo megunarodno bienale vo mala grafika - Tetovo 2016/17,Muzej na Tetovski kraj, Makedonija

  Izdavač Muzej na Tetovski kraj - Tetovo
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 21.12.2016 -21.03. 2017. god.
  Godina 2016
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Art Kastel Savremena likovna scena Banjaluke

  Izdavač , Kamena zgrada- tvrđava Kastel, Kulturni centar Banski dvor
  Tip Ostali umetnički radovi
  Trajanje septembar-decembar
  Godina 2016
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Grafike Gorice Miletić-Omčikus, Galerija "Beogradska tvrđava" Beograd

  Izdavač Galerija "Beogradska tvrđava"Beograd
  Tip Samostalna izložba (međunarodna)
  Trajanje 11 -28.08.2015.godine
  Tehnika linorez
  Godina 2015
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  9.EX-YU KONKURS ZA GRAFIKU "Odredišta", Galerija ULUS-a, Beograd

  Izdavač Visoka turistička škola strukovnih studija u Beogradu, Galerija ULUS-a, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 17.decembar 2015. - 09.januar 2016.
  Godina 2015
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Izložba grafičke radionice Sićevo / sazivi 2013. i 2014. Paviljljon u Tvrđavi, Niš

  Izdavač Paviljljon u Tvrđavi, Niš
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje avgust
  Godina 2015
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  XXIV Izložba malog formata, Kulturni centar Šabac

  Izdavač Kulturni centar Šabac
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 17.- 28. avgusta 2015.
  Godina 2015
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  TREĆI INTERNACIONALNI SALON GRAFIKE,Gradska galerija Kraljevo

  Izdavač Gradska galerija Kraljevo, Udruženje vo, likovnih i primenjenih umetnika Kraljevo
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2015
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Likovni salon 30 x 30 " Vertikala uma i horizontala rata", Kulturni centar Pančeva

  Izdavač Kulturni centar Pančeva
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje januar
  Godina 2015
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Likovni salon 30 x30 "Vertikala uma i horizontala rata", Muzej Srema Sremska Mitrovica

  Izdavač Muzej Srema Sremska Mitrovica
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje decembar
  Godina 2015
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Likovni salon 30 x 30 "Tesno...Kako ti je kad je tesno... Tesno“, Kulturni centar Zrenjanina

  Izdavač Kulturni centar Zrenjanina
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje decembar
  Godina 2015
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Treća nagrada za grafiku na IX EX-YU Konkursu za grafiku, Galerija ULUS, Beograd, 2015

  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2015
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Majska izložba grafike beogradskog kruga, Grafički kolektiv, Beograd

  Izdavač Grafički kolektiv
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 25.maj - 13.jun
  Godina 2015
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  59. Oktobarski salon, Narodni muzej Šabac, Srbija

  Izdavač Narodni muzej Šabac
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje oktobar
  Godina 2015
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Izložba male grafike, Galerija Grafički kolektiv, Beograd

  Izdavač Galerija Grafički kolektiv, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje decembar 2015 - januar 2016.
  Godina 2015
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Aprilski salon, 20. Međunarodna kulturna manifestacija "Zeničko proljeće", Zenica

  Izdavač Društvo likovnih umjetnika Zenice
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2015
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Likovni salon 30x30, "Vertikala uma i horizontala rata", Kulturni centar Zrenjanina

  Izdavač Kulturni centar Zrenjanina
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje decembar
  Godina 2014
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  II MEĐUNARODNO BIJENALE MALE GRAFIKE,NIŠ, Galerija savremene likovne umetnosti Niš

  Izdavač Galerija savremene likovne umetnosti Niš i Grafički krug Niš
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 11.decembar 2014 - 10.januar 2015.
  Godina 2014
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  The 5th Commemorative Exhibition Japan Print Society, Metropolitan Art Museum, Tokyo, Japan Print Society

  Izdavač Metropolitan Art Museum, Tokyo, Japan Print Society
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 18.11- 24.11.
  Godina 2014
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  23. Izložba malog formata Kulturni centar Šabac

  Izdavač Kulturni centar Šabac
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 22.08. do 03.09.2014.godine
  Godina 2014
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Peti međunarodni bijenale EX LIBRIS, NOVAC, Istorijski arhiv u Pančevu

  Izdavač Istorijski arhiv u Pančevu
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2014
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Drugo međunarodno trijenale grafike,Umetnički paviljon "Cvijeta Zuzorić", Srbija

  Izdavač Udruženje likovnih umetnika Srbije
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 04/09 - 04/10/2014.
  Godina 2014
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  7 h EH YU,Galerija likovne umetnosti poklon zbirka Rajka Mamuzića, Novi Sad

  Izdavač Galerija likovne umetnosti poklon zbirka Rajka Mamuzića
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 29.maj -16.jun
  Godina 2014
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  15 th International Triennial of Small Graphic Forms Poland-Lodz.,Miejska Galeria Sztuki w Lodzi,Poland

  Izdavač Miejska Galeria Sztuki w Lodzi,Poland
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 12.06 - 28.09
  Godina 2014
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  DRUGI INTERNACIONALNI SALON GRAFIKE, Gradska galerija Kraljevo

  Izdavač Gradska galerija KraljevoUdruženje likovnih i primenjenih umetnika Kraljevo
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2014
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Uži izbor za nagradu na “15. Medjunarodnom grafičkom trijenalu ( Small Graphic Forms) Lodz, Poljska

  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2014
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Majska izložba grafike beogradskog kruga, Galerija Grafički kolektiv, 2014

  Izdavač Grafički kolektiv
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 19.maj -7.jun
  Godina 2014
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  58. Oktobarski salon, Narodni muzej Šabac, Srbija

  Izdavač Narodni muzej Šabac
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje oktobar-novembar
  Godina 2014
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Izložba male grafike, Galerija Grafički kolektiv, Beograd

  Izdavač Grafički kolektiv
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje decembar 2014 -januar 2015.
  Godina 2014
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Prolećna izložba ULUS-a, Umetnički paviljon "Cvijeta Zuzorić", Beograd

  Izdavač ULUS, Umetnički paviljon "Cvijeta Zuzorić"
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 14.april-3.maj
  Godina 2014
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Kolektivna izložba, Dogma art galerija Banja Luka

  Izdavač Dogma art galerija Banja Luka
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2013
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Prints from Belgrade

  Izdavač Kungl. Konsthogskolan /Royal Institute of Art, Sweden
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 18-22.02.2013
  Godina 2013
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  7. EX YU KONKURS ZA GRAFIKU "Putokazi", Galerija SKC Novi Beograd

  Izdavač Galerija SKC Novi Beograd Visoka turistička škola strukovnih studija, Novi Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 5 -17. decembra
  Godina 2013
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Majska izložba grafike beogradskog kruga, Grafički kolektiv, Beograd

  Izdavač Grafički kolektiv,Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 20.maj - 08. jun
  Godina 2013
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  GRAFIKA Umetnička galerija "Nadežda Petrović" Čačak, 2013

  Izdavač Umetnička galerija "Nadežda Petrović" Čačak
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 15.novembar - 10. decembar
  Godina 2013
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Izložba male grafike, Galerija Grafički kolektiv, Beograd 2013

  Izdavač Grafički kolektiv
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 16.decembar - 18. januar
  Godina 2013
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  PREPLETI I TALASANJA. Umetnička galerija "Stara kapetanija", Zemun

  Izdavač Umetnička galerija "Stara kapetanija", Zemun
  Tip Samostalna izložba (međunarodna)
  Trajanje 17 - 28. jul 2013.
  Tehnika linorez
  Godina 2013
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Prolećna izložba ULUS-a,Umetnički paviljon "Cvijeta Zuzorić", Beograd

  Izdavač Umetnički paviljon "Cvijeta Zuzorić",Udruženje likovnih umetnika Srbije,
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 11. april - 05.maj
  Godina 2013
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  22. izložba malog formata, Kulturni centar Šabac, 2013

  Izdavač Kulturni centar Šabac
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 23. avgust - 02. septembar 2013.
  Godina 2013
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Likovni salon 30h30 " Po-kretanje srpskih i svetskih vampira", Kulturni centar Zrenjanina

  Izdavač Kulturni centar Zrenjanina
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje decembar
  Godina 2013
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Nagrada Zlatna igla na Prolećnoj izložbi ULUS-a, Beograd

  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2013
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  "Slikajte srcem za Jelenu"-humanitarna izložba

  Izdavač Kulturni centar Banski dvor, Banja Luka
  Tip Ostali umetnički radovi
  Trajanje 27. februar
  Godina 2013
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Sixth international Biennial Exhibition of Small Graphics Tetovo 2013

  Izdavač N.U. Muzej na tetovski kraj -Tetovo
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 31 decembar-31.mart 2012 /2013
  Godina 2013
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  I INTERNACIONALNI SALON GRAFIKE Kraljevo 2013.

  Izdavač Gradska galerija, Udruženje likovnih i primenjenih umetnika Kraljevo
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2013
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  XI MEĐUNARODNI GRAFIČKI BIJENALE - SUVA IGLA

  Izdavač Gradska galerija Užice
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje maj / jul
  Godina 2013
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Izbor radova sa Prvog međunarodnog trijenala grafike Beograd, Galerija 96,Prijedor

  Izdavač Galerija 96,Prijedor
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2012
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Međunarodni bijenale Ex libris" Komunizam", Istorijski arhiv u Pančevu

  Izdavač Istorijski arhiv u Pančevu
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2012
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  SERBISK GRAFIK ATTACK, Fullersta bio Konsthall, Huddinge Stockholm, Sweden

  Izdavač Fullersta bio Konsthall, Huddinge Stockholm, Sweden
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 29.09-21.10.2012.
  Godina 2012
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Majska izložba grafike beogradskog kruga, Grafički kolektiv Beograd, 2012

  Izdavač Grafički kolektiv Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 14. maj - 2. jun 2012.
  Godina 2012
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Prolećna izložba ULUS-a,Umetnički paviljon "Cvijeta Zuzorić" Beograd, 2012

  Izdavač Umetnički paviljon "Cvijeta Zuzorić" Beograd, ULUS
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 05. do 25. aprila 2012.
  Godina 2012
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  21. izložba malog formata, Kulturni centar Šabac

  Izdavač Kulturni centar Šabac
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 20. do 30.avgusta 2012.
  Godina 2012
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  56. Oktobarski salon, Narodni muzej Šabac , 2012

  Izdavač Narodni muzej Šabac
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2012
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Likovni salon 30h30, "Istok-zapad:zapad-istok", Kulturni centar Zrenjanina

  Izdavač Kulturni centar Zrenjanina
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje decembar
  Godina 2012
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Izložba male grafike, Grafički kolektiv Beograd, 2012.

  Izdavač Grafički kolektiv Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 20.decembar 2012- 19.januar 2013.
  Godina 2012
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Diploma za umetnički doprinos grafičkoj tehnici na Četvrtom međunarodnom bijenalu Ex-libris "Komunizam" (Istorijski arhiv u Pančevu)

  Izdavač Istorijski arhiv u Pančevu
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje novembar 2012
  Godina 2012
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Otkupna nagrada na 56. Oktobarskom salonu u Šapcu, Narodni muzej Šabac

  Izdavač Narodni muzej Šabac
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje oktobar-novembar 2012.
  Godina 2012
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  1st Ex-libris exibition Vespa, Niš

  Izdavač Vespa bar, Niš
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 20.12.2012 - 20.01. 2013.
  Godina 2012
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  11. Međunarodno bijenale umetnosti minijature

  Izdavač Kulturni centar Gornji Milanovac
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2012
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Gostovanje V EX - YU konkursa za grafiku

  Izdavač Galerija Kortil, Rijeka
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 12.9. 2012.
  Godina 2012
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  "Prvih 5 godina EX -YU konkursa za grafiku"

  Izdavač Galerija Progres,Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 08.do 13.oktobra 2012.
  Godina 2012
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  6. EX YU KONKURS ZA GRAFIKU "Utisci"

  Izdavač Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd, Galerija SKC Novi Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 4 - 17. decembra
  Godina 2012
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  I MEĐUNARODNO BIJENALE MALE GRAFIKE 2012.

  Izdavač Galerija savremene umetnosti Niš, Grafički krug Niš
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 8- 25. decembar
  Godina 2012
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Prvo međunarodno trijenale grafike,Umetnički paviljon "Cvijeta Zuzorić", Beograd

  Izdavač ULUS, Umetnički paviljon "Cvijeta Zuzorić", Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 1-30. jun 2011.
  Godina 2011
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  PETTO MEGUNARODNO BIENALE VO MALA GRAFIKA -TETOVO, Muzej na Tetovski kraj - Tetovo, Makedonija

  Izdavač Muzej na Tetovski kraj - Tetovo
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2011
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Majska izložba grafike beogradskog kruga, Grafički kolektiv Beograd, 2011

  Izdavač Grafički kolektiv Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2011
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  XVIII izložba crteža, Kulturni centar Šabac, Srbija

  Izdavač Kulturni centar Šabac
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 20. do 30. jun 2011.
  Godina 2011
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  HH izložba malog formata, Kulturni centar Šabac

  Izdavač Kulturni centar Šabac
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 19.08. -05. 09. 2011.
  Godina 2011
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Likovni salon 30h30, Kulturni centar Zrenjanina

  Izdavač Kulturni centar Zrenjanina
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2011
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Izložba male grafike, Beograd 2011

  Izdavač Grafički kolektiv, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 19.decembar 2011. - 14.januar2012.
  Godina 2011
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Male grafike niškog grafičkog kruga,Gradska galerija, Vranje

  Izdavač Gradska galerija,Vranje
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2011
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Prolećna izložba ULUS-a, Umetnički paviljon "Cvijeta Zuzorić", Beograd

  Izdavač ULUS, Umetnički paviljon "Cvijeta Zuzorić", Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 10-26.maj 2011.
  Godina 2011
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Crteži i grafike, Galeija Kulturnog centra Šabac, 2011

  Izdavač Galeija Kulturnog centra Šabac
  Tip Samostalna izložba (međunarodna)
  Godina 2011
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Male grafike Niškog grafičkog kruga, Galerija "Čedomir Krstić", Pirot

  Izdavač Galerija "Čedomir Krstić", Pirot,
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje februar
  Godina 2011
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Donatorska izložba nastavnika, saradnika i studenata Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjoj Luci

  Izdavač AU Banja Luka, Mali izložbeni salon Kulturnog centra Banski dvor
  Tip Ostali umetnički radovi
  Trajanje 20-23.12.2011.
  Godina 2011
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  23rd International Biennial Exhibition of Modern Exlibris-Malbork 2011.

  Izdavač Muzeum Zamkowe Malbork,
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2011
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  14th International Triennial of Small Graphic Forms

  Izdavač Miejska Galeria Sztuki w Lodzi, Poland
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 9.jun- 31 jul 2011.
  Godina 2011
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Četvrti EX YU konkurs za grafiku,"Susreti"

  Izdavač Galerija "Roman Petrović", Sarajevo
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje juli 2011
  Godina 2011
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  The"Iosif Iser" International Contemporary Engraving Biennial Exhibition

  Izdavač The "Ion Ionescu-Quintus" Art museum of Prahova County, Ploiesti
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje november
  Godina 2011
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Peti EX- YU konkurs za grafiku "Sanjarenja"

  Izdavač Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 24. novembra - 6. decembra 2011.
  Godina 2011
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Grafike, Galerija Narodne skupštine Republike Srpske,Banja Luka

  Izdavač Galerija Narodne skupštine Republike Srpske,Banja Luka
  Tip Samostalna izložba (nacionalna)
  Trajanje oktobar - novembar 2010.
  Godina 2010
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Crteži i grafike, Muzej Kozare Prijedor

  Izdavač Muzej Kozare Prijedor
  Tip Samostalna izložba (nacionalna)
  Trajanje 29.oktobar- 22-novembar 2010.
  Godina 2010
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Diploma za umetnički doprinos grafičkoj tehnici na Trećem međunarodnom bijenalu Ex-libris "Dunav" (Istorijski arhiv u Pančevu)

  Izdavač Istorijski arhiv u Pančevu
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje novembar
  Godina 2010
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Uži izbor za nagradu na Međunarodnoj izložbi crteža u Galeriji 107 u Zemunu

  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2010
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Treći međunarodni bijenale EX Libris, "Dunav" , Istorijski arhiv u Pančevu, 2010

  Izdavač Istorijski arhiv u Pančevu
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje nivembar
  Godina 2010
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Majska izložba grafike beogradskog kruga, Galerija Grafički kolektiv, Beograd

  Izdavač Galerija Grafički kolektiv, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 10-29-maj 2010.
  Godina 2010
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  16. Izložba Niškog grafičkog kruga, Galerija savremene likovne umetnosti Niš

  Izdavač Galerija savremene likovne umetnosti Niš, Niški grafički krug
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 28.12.2010-18.01.2011.
  Godina 2010
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  54. Oktobarski salon, Narodni muzej Šabac, 2010.

  Izdavač Narodni muzej Šabac
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2010
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  XIX Izložba malog formata, Kulturni centar Šabac, 2010

  Izdavač Kulturni centar Šabac
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 20-30. avgust 2010.
  Godina 2010
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  XVII Izložba crteža, Kulturni centar Šabac

  Izdavač Kulturni centar Šabac
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 18-28.jun 2010.
  Godina 2010
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Izložba crteža

  Izdavač Galerija 107, Zemun
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 30.mart-14.april 2010.
  Godina 2010
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Exposition d`estampes

  Izdavač Centre De Diffusion Presse Papier,Trois-Rivieres
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2010
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Treći EX-YU konkurs za grafiku, "Putovanje" 2010.

  Izdavač Galerija Velimira A. Lekovića na Barskom Ljetopisu,Bar
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2010
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Treći EX_YU konkurs za grafiku, "Putovanje" 2010.

  Izdavač Galerija ULUPUH, Zagreb
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2010
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Treći EX-YU konkurs za grafiku, "Putovanje" 2010

  Izdavač Moderna galerija Likovni susret u Subotici
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2010
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Izložba male grafike

  Izdavač Grafički kolektiv Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Trajanje 20. decembar 2010 -15. januar 2011.
  Godina 2010
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Četvrti EX-YU konkurs za grafiku "Susreti" 2010.

  Izdavač Visoka turistička škola strukovnih studija Novi Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2010
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Prolećna izložba ULUS-a

  Izdavač Udruženje likovnih umetnika Srbije, Umetnički paviljon "Cvijeta Zuzorić", Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Trajanje 23.april -31. maj 2009.
  Godina 2009
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  XVIII Izložba malog formata

  Izdavač Kulturni centar Šabac
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Trajanje 28.08-07.09.2009.
  Godina 2009
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Treći EX-YU konkurs za grafiku ," Putovanje"

  Izdavač Galerija SKC Novi Beograd, Visoka turistička škola strukovnih studija,Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 17-30. novembra 2009.
  Godina 2009
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Zemunski salon 2009.

  Izdavač Umetnička galerija Stara kapetanija, Zemun
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Trajanje 19.novembar -04. decembar
  Godina 2009
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Izložba male grafike

  Izdavač Galerija Grafički kolektiv, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Trajanje 14. decembar 2009 - 16. januar 2010.
  Godina 2009
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  53.Oktobarski salon, 2009.

  Izdavač Narodni muzej Šabac
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2009
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  The "Iosif Iser" International Contemporary Engraving Biennial Exhibition,2009.

  Izdavač The Art Museum of Prahova County, Ploiesti, Romania
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2009
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Izložba male grafike

  Izdavač Grafički kolektiv, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Trajanje 15.decembar 2008 - 10.januar 2009.
  Godina 2008
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Majska izložba grafike beogradskog kruga,Galerija grafički kolektiv, Beograd

  Izdavač Galerija Grafički kolektiv, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Trajanje 8-27. maj 2006.
  Godina 2006
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  The Rules OF The International Small Engraving Salon Carbunari

  Izdavač Florean Museum, Maramures, Romania
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2006
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Majska izložba

  Izdavač Galerija SKC Novi Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Trajanje 17-30. maj 2006.
  Godina 2006
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  METOD GRAFIKA

  Izdavač ULUS, Umetnički paviljon "Cvijeta Zuzorić",Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Trajanje 24.jul - 25.avgust 2006.
  Godina 2006
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Projet "La Collecte internationale" theme "Deux" expo intinerante, suite de 2004 et 2005)

  Izdavač Galerie ATC, Dakar, Senegal
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2006
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  International Mini Print Biennial Graphium 2006, 2nd edition

  Izdavač The Fine Artist`s union from Romania, Temisoara
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2006
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  50. Oktobarski salon, POLA VEKA TRAJANJA, 2006

  Izdavač Narodni muzej Šabac
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2006
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Exposition itinerante de l`Atelier Presse Papier, La Collecte "Deux", org:Atelier Presse papier

  Izdavač Gallery Tolboden, Danemark
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2005
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Exposition itinerante de l`Atelier Presse Papier, La Colllecte international "Deux", org: Atelier presse Papier

  Izdavač Polaris Centret, Danemark
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2005
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Exposition itinerante de l`Atelier Presse Papier, La Collecte

  Izdavač Mediatheque de Sevres, France
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2005
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Exposition itinerante de l`Atelier Presse Papier, La Collecte

  Izdavač Centro Cultural Vista Bella, Madrid, Espagne
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2005
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Exposition itinerante de `Atelier Presse Papier, La Collecte

  Izdavač Casa de Cultura de San Lorenzo del Escorial, Madrid, Espagne
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje mart
  Godina 2005
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Projet La Collecte internationale "Deux", org: Atelier Presse Papier

  Izdavač Galerie Escola Superior Artistica (ESAP), Porto, Portugal
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 05.april - 05.maj
  Godina 2005
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Projet La Collecte Inernationale "Deux", org: Atellier Presse Papier suit 2004.

  Izdavač Warringah Printmaikers Studio, Warringah, Australie
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2005
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Projet La Collecte internationale "Deux", org: Atellier Presse papier suit 2004.

  Izdavač Fondation Carcan, Bruxelles, Belgium
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2005
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Projet La Collecte internationale "Deux", org: Atellier Presse Papier suit 2004.

  Izdavač L`ecole superiere des Art Appliques Duperre,Paris, France
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 5-22.10.2005.
  Godina 2005
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Projet La Collecte internationale "Deux", org: Presse Papier suit 2004.

  Izdavač Alliance Francaise, San Juan, Argentine
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2005
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Projet La Collecte internationale "Deux", org: Atellier Presse Papier

  Izdavač Musee d`art moderne de Liege, Cabinet des estampes, Liege, Belgium
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2005
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Grafike i crteži, Galerija likovnih umjetnosti Republike Srpske, Banja Luka,

  Izdavač Galerija likovnih umjetnosti Republike Srpske, Banja Luka,
  Tip Samostalna izložba (nacionalna)
  Trajanje 19.februar - 10. mart 2004.
  Godina 2004
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Majska izložba grafike beogradskog kruga, Galerija grafički kolektiv, Beograd

  Izdavač Galerija Grafički kolektiv, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Trajanje 10-29. maj 2004.
  Godina 2004
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  La Collecte Internationale Deux, org: Atelier Presse Papier

  Izdavač En tangsogade 4 Udstilling, Bovlingbjerg, Danemark
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 2-30.4. 2004.
  Godina 2004
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  La Collecte Internationale Deux, org: Atelier Presse Papier

  Izdavač Galerie Gravura Brasileira, Sao Paolo, Brasil
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 18- 27. 3. 2004.
  Godina 2004
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  "Hilandaru na dar" - humanitarna izložba

  Izdavač Galerija biblioteke grada Beograda
  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2004
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  La Collecte internationale Deux, org:Atelier Presse Papier

  Izdavač Konschthaus "BEIM ENGL", Luxembourg
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 16-7. mart 2004
  Godina 2004
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  La Collecte internationale- međunarodni projekat na temu dva

  Izdavač "AKADEMIJA", Centar za grafiku i vizuelna istraživanja FLU Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 11 -31. maj 2004.
  Godina 2004
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  La Collecte International Deux, org: Atellier Presse Papier

  Izdavač Centre de diffusion Presse Papier, Trois-Rivieres, Quebec, Canada
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 1-24.10. 2004
  Godina 2004
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Projet "La Collecte Internationale Deux", org: Atellier Presse Papier

  Izdavač Kunstforening "Kedelhuset", Ikast, Danemark
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 2 - 10.10.2004.
  Godina 2004
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Projet "La Collecte Internationale Deux", org: Atellier Presse Papier

  Izdavač Artists Gallery"Arganden", Boras, Suede
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2004
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Projet La Collecte Internationale Deux, org: Atelier Presse Papier

  Izdavač Galerie Romein, Leeuwarden, Hollande
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 22.10 - 7. 11.2004
  Godina 2004
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Izložba grafika, Umetnička galerija "Nadežda Petrović" Čačak

  Izdavač Umetnička galerija "Nadežda Petrović" Čačak
  Tip Samostalna izložba (nacionalna)
  Trajanje 22.maj - 14. jun 2003.
  Godina 2003
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Likovna kolonija "Grafika 2003", Kulturni centar Smederava

  Izdavač Kulturni centar Smederava
  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2003
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Prolećna izložba ULUS-a

  Izdavač Umetnički paviljon "Cvijeta Zuzorić", ULUS
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Trajanje 24.03-20.04.2003.
  Godina 2003
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  VI Međunarodni grafički bijenale, Suva igla, Užice

  Izdavač Gradska galerija, Užice
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje maj - jun 2003.
  Godina 2003
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  "Likovno-psihološka ravan grafičkog dela"

  Izdavač Umetnička galerija "Stara Kapetanija"Zemun
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Trajanje 13-25 maj 2003.
  Godina 2003
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Umetnost na spratu,

  Izdavač Galerija SULUJ, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Trajanje 14.7.2003.
  Godina 2003
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  XII Izložba malog formata

  Izdavač Kulturni centar Šabac
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Trajanje 15-22.08.2003.
  Godina 2003
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Četrdeset autora / četrdeset grafika, GRAFIKE, Centra za kulturu - Smederevo,

  Izdavač Centre Culturel de Serbie et Montenegro, Paris, France
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Trajanje jun-jul 2003.
  Godina 2003
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Grafika 2003. Izložba likovne kolonije

  Izdavač Centar za kulturu Smederevo
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2003
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Serbie/Quebec/Wallonie", izložba I međunarodne grafičke radionice

  Izdavač Galerie Presse Papier, Trois-Rivieres, Canada
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2003
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Sixieme Triennale mondiale d`extampes petit format,

  Izdavač AMAC, Association mouvement art contemporain de Chamalieres, Chamalieres, France
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 4, 10-22.11. 2003.
  Godina 2003
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Belgrade / Beograd estampes

  Izdavač Galerie d`art "r 3" Universite du Quebec a Trois-Rivieres, Canada
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 15.6 -2.8. 2003.
  Godina 2003
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  47. Oktobrski salon Šabac, 2003.

  Izdavač Narodni muzej Šabac
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2003
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  The International Mini-Print Biennial Cluj -2003. (The International Festival of Graphik Arts), Cluj-Napoca, Romania

  Izdavač National Museum of Art Cluj- Napoca, Romania
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 3 - 30.10. 2003.
  Godina 2003
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Grafika profesora i studenata Akademije umjetnosti Banja Luka

  Izdavač Muzej Kozare Prijedor
  Tip Ostali umetnički radovi
  Trajanje oktobar - novembar 2003
  Godina 2003
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Prolećna izložba slika, grafika i skulptura članica ULUS-a i ULUPUDS-a,Galerija Narodne biblioteke "Vuk Karadžić", Kragujevac

  Izdavač Galerija Narodne biblioteke "Vuk Karadžić", Kragujevac
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Trajanje 29. 04- 19.05. 2002.
  Godina 2002
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Izložba grafika, Galerija 96, Prijedor

  Izdavač Gallery 96, Prijedor,
  Tip Samostalna izložba (nacionalna)
  Trajanje 29.maj - 29.juni 2002.godine
  Godina 2002
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Grafike, Umetnička galerija "STARA KAPETANIJA", Zemun

  Izdavač Umetnička galerija "STARA KAPETANIJA", Zemun
  Tip Samostalna izložba (nacionalna)
  Trajanje 08 - 20. X 2002.
  Godina 2002
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Nagrada za grafiku na prolećnoj izložbi članica ULUS-a i ULUPUDS-a, Galerija narodne biblioteke "Vuk Karadžić", Kragujevac

  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2002
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Izložba 7. saziva međunarodne likovne kolonije "Pale 2002",Galerija studentskog centra Pale

  Izdavač Studentski centar Pale
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2002
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Likovna kolonija "Pale 2002" Sedmi saziv, Srpsko Sarajevo

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2002
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Beogradski susreti, I međunarodna grafička radionica,

  Izdavač AKADEMIJA, FLU-Centar za grafiku i vizuelna istraživanja, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 4.april -4. maj 2002.
  Godina 2002
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Prolećna izložba ULUS-a

  Izdavač ULUS; Umetnički paviljon"Cvijeta Zuzorić",Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Trajanje 7 -27.06. 2002.
  Godina 2002
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Deveta izložba male grafike NGK

  Izdavač Niški grafički krug, Niš
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje decembar 2002- januar 2003.
  Godina 2002
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  I Međunarodna grafička radionica

  Izdavač Kabinet za grafiku i crtež muzeja umetnosi, Liege, Belgija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 12-18.04.
  Godina 2002
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Zemunski salon

  Izdavač Umetnička galerija "Stara Kapetanija", Zemun
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Trajanje 5 -17.11.2002.
  Godina 2002
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Izložba male grafike

  Izdavač Grafički kolektiv, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Trajanje 16.12.2002 - 15.01.2003
  Godina 2002
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Izložba male grafike, Galerija Grafički kolektiv, Beograd

  Izdavač Galerija Grafički kolektiv, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Trajanje 17.12.2001. -12.01.2002
  Godina 2001
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Majska izložba grafike beogradskog kruga, Galerija grafički kolektiv, Beograd

  Izdavač Galerija Grafički kolektiv Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Trajanje 14. maj -2.jun 2001.
  Godina 2001
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Likovna kolonija "Ravanica", Ćuprija

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2001
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Likovna kolonija "Viševac", Rača

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2001
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  I Međunarodna grafička radionica, Centar za grafiku i vizuelna istraživanja, FLU Beograd

  Izdavač Centar za grafiku i vizuelna istraživanja, FLU Beograd
  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2001
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Likovna kolonija "Grafika 2001", Centar za kulturu, Smederevo

  Izdavač Centar za kulturu, Smederevo
  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2001
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Izložba Likovne kolonije Grafika 2001 Smederevo

  Izdavač Galerija centra za kulturu Kovin
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2001
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Izložba 32. Likovne kolonije Deliblatski pesak 2000.

  Izdavač Galerija savremene umetnosti Pančevo, Kulturno prosvetna zajednica Pančevo
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Trajanje 18-31.01.2001.
  Godina 2001
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Prolećna izložba ULUS 2001.

  Izdavač Umetnički paviljon "Cvijeta Zuzorić" Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Trajanje 9.mart - 10.april 2001.
  Godina 2001
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  V Međunarodni grafički bijenale, suva igla, Užice, 2001.

  Izdavač Gradska galerija Užice
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje maj - jun
  Godina 2001
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  VII izložba male grafike Niškog grafičkog kruga

  Izdavač Galerija centra za grafiku i vizuelna istraživanja "Akademija" Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2001
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Sedma izložba male grafike NGK

  Izdavač Galerija savremene umetnosti Niš
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Trajanje maj 2001.
  Godina 2001
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Izložba likovne kolonije Gamzigrad 2000

  Izdavač Narodni muzej Zaječar, Društvo likovnih i primenjenih umetnika Zaječar
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2001
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  10. Izložba malog formata

  Izdavač Dom kulture "Vera Blagojević" Šabac
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Trajanje 17-27.08.2001.
  Godina 2001
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  19. Oktobarski likovni salon

  Izdavač Centar za kulturu Kovin
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Trajanje 12.10-10.11.2001.
  Godina 2001
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  "Grafika 2001" Izložba likovne kolonije

  Izdavač Centar za kulturu Smederevo
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2001
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  8. Bijenale "U svetlosti Milene"

  Izdavač Fondacija Milenin dom- Galerija Milene Pavlović Barilli Požarevac
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Trajanje novembar
  Godina 2001
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  "Beogradski susreti", I međunarodna grafička radionica

  Izdavač Galerija centra za grafiku i vizuelna istraživanja "AKADEMIJA"
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2001
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Zemunski salon

  Izdavač Umetnička galerija, "Stara Kapetanija" Zemun
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Trajanje 6 - 18. novembar 2001.
  Godina 2001
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  10. exposition internationale"Petit format de papier" Viroinval, Musee du Petit Format asbl, Couvin, Belgija

  Izdavač Musee du Petit Format asbl, Couvin, Belgija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 19.08 - 17 .09. 2000.
  Godina 2000
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Izložba male grafike, Galerija Grafički kolektiv, Beograd

  Izdavač Galerija Grafički kolektiv, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Trajanje 11.12-11 01 2001.
  Godina 2000
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Jesenja izložba ULUS-a, Umjetnički paviljon "Cvijeta Zuzorić", Beograd

  Izdavač Umjetnički paviljon "Cvijeta Zuzorić", Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Trajanje 30.11-20.12. 2000.
  Godina 2000
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Zemunski salon, UMetnička galerija "Stara kapetanija", Zemun

  Izdavač UMetnička galerija "Stara kapetanija", Zemun
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Trajanje 12-26.novembar 2000.
  Godina 2000
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  44. Oktobarski salon, Narodni muzej Šabac

  Izdavač Narodni muzej Šabac
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 2000
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  18. Oktobarski likovni salon, Centar za kulturu Kovin

  Izdavač Centar za kulturu Kovin
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Trajanje 3 - 31.10. 2000.
  Godina 2000
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Šesti međunarodni bijenale umetnosti minijature,Moderna galerija, Kulturni centar Gornji Milanovac

  Izdavač Moderna galerija, Kulturni centar Gornji Milanovac
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 14 2000 oktobar -14. februar 2001.
  Godina 2000
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  III International Biennal Raciborz,Galeria ZYHDI, Raciborz, Poland

  Izdavač Galeria ZYHDI, Raciborz, Poland
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 2000
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  IX Izložba malog formata, Galerija Doma kulture "Vera Blagojević" Šabac

  Izdavač Galerija Doma kulture "Vera Blagojević" Šabac
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Trajanje 25.08 - 1.09.2000.
  Godina 2000
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Prolećna izložba ULUS-a, Umetnički paviljon "Cvijeta Zuzorić" Beograd

  Izdavač Umetnički paviljon "Cvijeta Zuzorić" Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Trajanje 5 - 26 06. 2000.
  Godina 2000
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Magistarska izložba grafika i slika, Galerija Fakulteta likovnih umetnosti Beograd

  Izdavač Galerija Fakulteta likovnih umetnosti Beograd
  Tip Samostalna izložba (nacionalna)
  Trajanje 22 -27. maja 2000.godine
  Godina 2000
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Majska izložba grafike beogradskog kruga, Galerija Grafički kolektiv, Beograd

  Izdavač Galerija Grafički kolektiv, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Trajanje maj 2000.
  Godina 2000
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Likovna kolonija Deliblatski pesak, Srbija

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2000
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Likovna kolonija Gamzigrad,Srbija

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 2000
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Grafičari Čukarice, 7 GRAFIČARA + 1, Galerija `73, Beograd

  Izdavač Galerija `73, Beograd
  Tip Ostali umetnički radovi
  Trajanje 04.11 -24.11.1999.
  Godina 1999
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Radovi jugoslovenskih i grčkih autora sa 5. Međunarodnog bijenala grafike u Beogradu

  Izdavač Solun, Grčka
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 1999
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Izložba male grafike, Galerija Grafički kolektiv, Beograd

  Izdavač Galerija Grafički kolektiv, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Trajanje 20. decembar 1999 - 15. januar 2000.
  Godina 1999
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Zemunski salon, Umetnička galerija '' Stara kapetanija'', Zemun

  Izdavač Umetnička galerija '' Stara kapetanija'', Zemun
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Trajanje 02 - 28. novembra 1999.
  Godina 1999
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  43. Oktobarski salon, Narodni muzej Šabac

  Izdavač Narodni muzej Šabac
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Trajanje 21.10 -20.11. 1999.
  Godina 1999
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Jesenja izložba ULUS-a, Umetnički paviljon ''Cvijeta Zuzorić'', ULUS, Beograd

  Izdavač Umetnički paviljon ''Cvijeta Zuzorić'', ULUS, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Trajanje 15. novembar - 12.decembar 1999.
  Godina 1999
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  VI Karlovački salon mladih, Galerija instituta srpskog naroda, Sremski Karlovci 2007

  Izdavač Galerija instituta srpskog naroda, Sremski Karlovci
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Trajanje 08 -18.oktobra 1999.
  Godina 1999
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Majska izložba grafike beogradskog kruga, Galerija Grafički kolektiv, Beograd

  Izdavač Galerija Grafički kolektiv, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Trajanje maj - juni 1999.
  Godina 1999
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Međunarodna izložba ex-librisa, Museum Zwijgershock, Sint Niklaas

  Izdavač Museum Zwijgershock, Sint Niklaas
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 1999
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  23. Međunarodni bijenale grafike, Jakopičeva galerija, Ljubljana

  Izdavač Jakopičeva galerija, Ljubljana
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 19.06 -30.09. 1999.
  Godina 1999
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  , 40. Zlatno pero Beograda (5.Međunarodno bijenale ilustracije), Galerija ''Progres", ULUPUDS, Beograd

  Izdavač Galerija ''Progres", ULUPUDS, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje mart-april 1999.
  Godina 1999
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Prolećna izložba ULUS-a, Grafički kolektiv, Beograd

  Izdavač Grafički kolektiv, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Trajanje 25.mart- 18.april 1999.
  Godina 1999
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  2. Međunarodna izložba ex-librisa, Rijeka, Hrvatska

  Izdavač Rijeka, Hrvatska
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 1999
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Izložba male grafike, Grafički kolektiv, Beograd

  Izdavač Grafički kolektiv, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Trajanje 21. decembar 1998 - 16.januar 1999.
  Godina 1998
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Repriza 3. Međunarodnog bijenala grafike malog formata, Narodni muzej u Beogradu, Leskovac

  Izdavač Narodni muzej u Beogradu
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 1998
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Zemunski salon 1998, Umetnička galerija '' STARA KAPETANIJA'' Zemun

  Izdavač Umetnička galerija '' STARA KAPETANIJA''
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Trajanje 27.oktobar- 22. novembar 1998.
  Godina 1998
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  VII izložba malog formata, Dom kulture ''Vera Blagojević'', Šabac

  Izdavač Dom kulture ''Vera Blagojević'', Šabac
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Trajanje 28.08 - 04.09.1998.
  Godina 1998
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  2nd International biennial Raciborz 1998, Galeria "ZYHDI"Raciborz ,Poland

  Izdavač Galeria "ZYHDI"Raciborz
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 1998
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Jesenja izložba ULUS-a, Umetnički paviljon ''Cvijeta Zuzorić'', Beograd

  Izdavač Umetnički paviljon ''Cvijeta Zuzorić'', Beograd, ULUS
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Trajanje 04-30.septembra
  Godina 1998
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Prva godišnja izložba samostalnih likovnih umetnika članova ULUS-a

  Izdavač bivši Muzej "25.maj", Beograd, SSLU članova ULUS-a
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Trajanje 11 -31.maj
  Godina 1998
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  V Karlovački salon mladih 1998, Palata instituta srpskog naroda Sremski Karlovci

  Izdavač Palata instituta srpskog naroda Sremski Karlovci
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Trajanje 29. maja -21. juna
  Godina 1998
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  IH bijenale jugoslovenske studentske grafike,Dom kulture ''Studentski grad'',Novi Beograd

  Izdavač Dom kulture ''Studentski grad'',Novi Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Trajanje 07- 31.maja 1998.
  Godina 1998
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Prolećna izložba ULUS-a,Umetnički paviljon ''Cvijeta Zuzorić'', Beograd

  Izdavač Umetnički paviljon ''Cvijeta Zuzorić'', Beograd, ULUS
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Trajanje 12.mart - 7.april 1998.
  Godina 1998
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Majska izložba grafike beogradskog kruga, Galerija Grafički kolektiv, Beograd

  Izdavač Galerija Grafički kolektiv, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Trajanje 04-23. maj 1998.
  Godina 1998
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Mala grafika ''Art Gallery Sue Ryder'', Herceg-Novi, Crna Gora

  Izdavač ''Art Gallery Sue Ryder'', Herceg-Novi
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Trajanje januar - februar
  Godina 1998
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Peti međunarodni bijenale umetnosti minijature, Moderna galerija, Kulturni centar Gornji Milanovac

  Izdavač Moderna galerija, Kulturni centar Gornji Milanovac
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 24.oktobar 1998 - 24.mart 1999.
  Godina 1998
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  42. Oktobarski salon u Šapcu, Narodni muzej Šabac

  Izdavač Narodni muzej Šabac
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Trajanje oktobar- novembar 1998.
  Godina 1998
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  V Međunarodni bijenale grafike, Umetnički paviljon ''Cvijeta Zuzorić'', Beograd

  Izdavač Umetnički paviljon ''Cvijeta Zuzorić'', Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 1998
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Velika nagrada salona za grafiku na Zemunskom salonu, Umetnička galerija „Stara kapetanija“,Zemun

  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 1998
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Nagrada za grafiku na 42. Oktobarskom salonu u Šapcu, Narodni muzej Šabac,

  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 1998
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Prva srpska kolonija likovnih umetnica - Zaplanje, Gadžin Han,Srbija

  Tip Samostalna izložba (nacionalna)
  Godina 1998
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  1. Međunarodna izložba "Ex libris", (500 godina od rođenja Julija Klovića),Galerija Kortil

  Izdavač Galerija Kortil, Hrvatsko društvo likovnih umjetnika Rijeka i Sveučilišna knjižnica Rijeka
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje novembar-decembar
  Godina 1997
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Grafički lavirint Kragujevac , Narodna biblioteka ''Vuk Karadžić'', Kragujevac

  Izdavač Narodna biblioteka ''Vuk Karadžić'', Kragujevac
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Trajanje 15.novembar - 15. decembar
  Godina 1997
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  25. Izložba radova prve jugoslovenske likovne kolonije mladih u Ivanjici

  Izdavač Dom kulture,Ivanjica
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Trajanje septembar '97
  Godina 1997
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Izložba male grafike, Grafički kolektiv, Beograd

  Izdavač Grafički kolektiv, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Trajanje 22.decembar'97 -17.januar '98
  Godina 1997
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Muzej ''25. maj'' 38. Oktobarski salon, Kulturni centar Beograda

  Izdavač Kulturni centar Beograda
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Trajanje 20. oktobar - 20. novembar 1997.
  Godina 1997
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Međunarodni Bijenale grafike malog formata Leskovac'97, Galerija "Sunce"

  Izdavač Galerija "Sunce"
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje septembar 1997.
  Godina 1997
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Jesenja izložba ULUS-a, Umetnički paviljon ''Cvijeta Zuzorić'' , Beograd

  Izdavač Umetnički paviljon ''Cvijeta Zuzorić'' , Beograd, ULUS
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Trajanje 23.septembra-20.oktobra 1997.
  Godina 1997
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  IV Karlovački salon mladih, Galerija Instituta srpskog naroda,Sremski Karlovci

  Izdavač Galerija Instituta srpskog naroda,Sremski Karlovci
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Trajanje 05. 09- 30.09.1997.
  Godina 1997
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Prijedorski umetnici i prijatelji, Galerija Kulturnog centra Trebinje

  Izdavač Galerija Kulturnog centra, Trebinje
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 1997
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Prijedorski umetnici i prijatelji, Galerija "Milenko Atanacković", Bijeljina

  Izdavač Galerija "Milenko Atanacković", Bijeljina
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Trajanje jun-jul 1997.
  Godina 1997
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Majska izložba grafike beogradskog kruga, Galerija Grafički kolektiv, Beograd

  Izdavač Galerija Grafički kolektiv, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Trajanje 19. maj- 7.jun 1997.
  Godina 1997
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Prolećna izložba ULUS-a, Umetnički paviljon ''Cvijeta Zuzorić'', ULUS, Beograd

  Izdavač Umetnički paviljon ''Cvijeta Zuzorić'', ULUS, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Trajanje 10.aprila- 4. maja 1997.
  Godina 1997
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Novi članovi ULUS-a, Galerija ULUS-a, Beograd

  Izdavač Galerija ULUS-a, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 1997
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Izložba grafika, Galerija Grafički kolektiv, Beograd

  Izdavač Galerija Grafički kolektiv, Beograd
  Tip Samostalna izložba (nacionalna)
  Trajanje 14.IV-26.IV 1997.
  Godina 1997
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  The European Triennial of Non-Traditional and Avangarde Graphic, Masaryks Academy of Arts 3. Praha, Czech Republic

  Izdavač Masaryks Academy of Arts 3. Praha, Czech Republic
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 1997
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Izložba crteža, grafika i dizajna studenata FLU iz Beograda i Cetinja, klasa profesora Mileta Grozdanića,Galerija ''Lazar Vozarević'',Sremska Mitrovica

  Izdavač Galerija ''Lazar Vozarević'',Sremska Mitrovica
  Tip Ostali umetnički radovi
  Trajanje 18. juna-1.jula 1997.
  Godina 1997
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Nagrada na 25. Izložbi radova prve jugoslovenske likovne kolonije mladih u Ivanjici

  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 1997
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Grafička radionica, Zamak kulture, Vrnjačka Banja,Srbija, 1997

  Izdavač Zamak kulture, Vrnjačka Banja
  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 1997
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  37. Oktobarski salon, Muzej ''25. maj'', Beograd, Kulturni centar Beograda

  Izdavač Muzej ''25. maj'', Beograd, Kulturni centar Beograda
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Trajanje 19.oktobar- 19.novembar 1996.
  Godina 1996
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  IV MEĐUNARODNI BIJENALE UMETNOSTI MINIJATURE,Muzej rudničko-takovskig kraja u Gornjem Milanovcu, Jugoslavija Gornji Milanovac

  Izdavač Muzej rudničko-takovskog kraja u Gornjem Milanovcu, Jugoslavija
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 21.septembar- 21. novembar 1996.
  Godina 1996
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Perspektive HHIV, Galerija ''Andrićev venac'',Jugoslovenska galerija umetničkih dela, Beograd

  Izdavač Galerija ''Andrićev venac'',Jugoslovenska galerija umetničkih dela, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Trajanje 5 - 30. jula 1996.
  Godina 1996
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Centro de Arte y Communicacion, Jugoslovenski exlibris, Buenos Aires, Argentina

  Izdavač Centro de Arte y Communicacion, Buenos Aires, Argentina
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje juni
  Godina 1996
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Jugoslovenski exlibris, Montre, Švajcarska

  Izdavač Montre, Švajcarska
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Godina 1996
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Majska izložba grafike beogradskog kruga, Galerija Grafički kolektiv, Beograd1996

  Izdavač Galerija Grafički kolektiv, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Trajanje 7-25. maja 1996.
  Godina 1996
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  VIII bijenale jugoslovenske studentske grafike, Galerija Doma kulture ''Studentski grad'', Novi Beograd

  Izdavač Galerija Doma kulture ''Studentski grad'', Novi Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Trajanje 09-30. maja 1996.
  Godina 1996
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Izložba nagrađenih radova studenata FLU, Galerija FLU, Beograd

  Izdavač Galerija FLU, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 1996
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Izložba male grafike,Galerija Grafički kolektiv, Beograd

  Izdavač Galerija Grafički kolektiv, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Trajanje 18.decembar 1996 -18.januar 1997.
  Godina 1996
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Velika nagrada FLU u Beogradu iz Fonda Bete i Riste Vukanović

  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 1996
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Jugoslovenski exlibris,Bristol, England, 1996

  Izdavač Bristol, England
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 16.mart -28.april 1996.
  Godina 1996
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Izložba crteža i grafika studenata FLU – klasa profesora Mileta Grozdanića, Galerija zadužbine Ilije M. Kolarca, Beograd

  Izdavač Galerija zadužbine Ilije M. Kolarca, Beograd
  Tip Ostali umetnički radovi
  Trajanje 11.12- 18.12. 1996.
  Godina 1996
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Prva jugoslovenska likovna kolonija mladih, Ivanjica, Srbija

  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 1996
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Druga izložba Niškog grafičkog kruga - male grafike, Galerija Kult, Niš

  Izdavač Galerija Kult, Niški grafički krug, Niš
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Trajanje 16.12.1995- 16.01.1996.
  Godina 1995
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Izložba male grafike, Galerija Grafički kolektiv, Beograd

  Izdavač Galerija Grafički kolektiv, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Trajanje 18. decembar 1995 - 20. januar 1996.
  Godina 1995
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Izložba nagrađenih radova studenata FLU, Galerija FLU, Beograd

  Izdavač Galerija FLU, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Trajanje jun 1996.
  Godina 1995
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Svet exlibrisa (Jugoslovenski exlibris), Etnografski muzej, Beograd

  Izdavač Etnografski muzej, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Trajanje 1-31. oktobar
  Godina 1995
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Izložba slika, skulptura, grafika, crteža učesnika I, II, III, IV saziva akademija, Galerija Zamka kulture, Vrnjačka Banja

  Izdavač Galerija Zamka kulture, Vrnjačka Banja
  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 1995
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Izložba profesora, asistenata i studenata FLU iz Beograda,Galeria Almas Huset, Tronheim, Norveška

  Izdavač Galeria Almas Huset, Tronheim, Norveška
  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 1995
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Nagrada za grafiku iz Fonda FLU u Beogradu

  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Godina 1995
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Grafička radionica, Zamak kulture, Vrnjačka Banja,1995

  Izdavač Zamak kulture
  Tip Ostali umetnički radovi
  Godina 1995
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  Druga međunarodna izložba male grafike,Galerija Grafički kolektiv, Beograd

  Izdavač Galerija Grafički kolektiv, Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (međunarodna)
  Trajanje 21.decembar 1994- 21. januar 1995.
  Godina 1994
  Autori Gorica Miletić-Omčikus

  VII bijenale jugoslovenske studentske grafike, Galerija Doma kulture ''Studentski grad'', Novi Beograd

  Izdavač Galerija Doma kulture ''Studentski grad'', Novi Beograd
  Tip Kolektivna žirirana izložba (nacionalna)
  Trajanje 19.maja - 7.juna 1994.
  Godina 1994
  Autori Gorica Miletić-Omčikus