Навигација

др Кристинка Селаковић

Предмети

Филозофски факултет

Академске студије другог циклуса
МПВ13КЛМКреативност и ликовно моделовање
Академске студије првог циклуса
ДЛИ124-07Дјечије ликовно изражавање
ЛУ135-10Ликовна умјетност и дјечје стваралаштво
МЛ136-10Методика наставе ликовне културе