Навигација

др Никола Теслић

Предмети

Електротехнички факултет

Академске студије другог циклуса
1070Дигитални TV пријемници и софтвер у DVB окружењу
1079Модерна апликативна окружења дигиталних TV пријемника
Академске студије другог циклуса, Академске студије првог циклуса
1043Програмска подршка у дигиталној телевизији