Navigation

Nebojša Mandić-Kovačević
viši asistent

Saradnik - II-5
Medicinski fakultet
Katedre
  • Prirodno-matematički fakultet - Katedra za fizičku hemiju
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Fizička hemija; nauka o polimerima; elektrohemija (suve ćelije, baterije, gorive ćelije, korozija metala, elektroliza) viši asistent May 30, 2019

Predmeti

Medicinski fakultet

Akademske integrisane studije (jedinstveni studijski program koji obuhvata prvi i drugi ciklus)
ISDM18H Hemija
ISM07MBH Medicinska biohemija i hemija
ISM07HM Hemija u medicini
ISF07IM Instrumentalne metode
ISF07FH Fizička hemija
ISF19IM Instrumentalne metode
ISF19FH Fizička hemija

Projekti

Inoviranje alata za procjenu kvaliteta studija farmacije u Bosni i Hercegovini

Project Number 1257034
Status Aktivan
Type of project Erazmus+
Organizational unit Medicinski fakultet
Head doc. dr Zarko Gagic
Participants doc. dr Natasa Bubic Pajic
prof. dr Irena Kasagic Vujanovic
mr Ana Golic Jelic
Jelena Rozic, ma
mr Nina Okuka
doc. dr Biljana Gataric
Nebojsa Mandic-Kovacevic
Marina Viskovic
doc. dr Andjelka Racic
prof. dr Lana Nezic
Ljiljana Josipovic
prof. dr Ranko Skrbic
Business Partner ECEA Educatin, Audiovisual and Culture Executive Agency
Beginning of realization 2021-01-01
End of the project 2024-01-31
Project value 219375.0 BAM

"Terapijska efikasnost i podnosljivost novosintetisanog oksima K-870 kao antidota u akutnom trovanju paraoksonom"

Project Number 1257030
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Medicinski fakultet
Head prof. dr Milos Stojiljkovic
Participants prof. dr Momir Mikov
prof. dr Radoslav Gajanin
Nebojsa Mandic-Kovacevic
doc. dr Natasa Stojakovic
prof. dr Svjetlana Stoisavljevic Satara
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2019-12-01
End of the project 2021-12-31
Project value 23000.0 BAM

Dizajn novih lijekova za terapiju dijabetesa, razvoj i karakterizacija naprednih nosaca za oralnu i transdermalnu isporuku antidijabetika

Project Number 1257026
Status Aktivan
Type of project Nacionalni naucnoistrazivacki
Organizational unit Medicinski fakultet
Head doc. dr Zarko Gagic
Participants Miljana Nukic
doc. dr Andjelka Racic
Bojana Jevdjenic
Irma Mursekic
doc. dr Natasa Bubic Pajic
doc. dr Biljana Gataric
prof. dr Irena Kasagic Vujanovic
Nebojsa Mandic-Kovacevic
mr Nina Okuka
Sanja Rogic
Business Partner Ministarstvo za naucnotehnoloski razvoj, visoko obrazovanje i informaciono drustvo
Beginning of realization 2020-01-01
End of the project 2021-01-31
Project value 24000.0 BAM