Навигација

Објављен позив за пријаву Еразмус+ пројеката

АктуелноУниверзитет у Бањој Луци

Oбавјештавамо вас да је објављен позив за пријаву пројеката у оквиру програма Еразмус+. Све информације о позиву можете да пронађете да интернет страници: 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.361.01.0032.01.ENG&toc=OJ:C:2017:361:TOC 

Отворено је шест категорија у оквиру којих могу да учествују универзитети из партнерских земаља у програму Еразмус+, међу којима је и Универзитет у Бањој Луци.
Рокови за слање пријава пројеката по категоријама:

Кредитна размјена (International Credit Mobility) - 1. фебруар 2018. године

Erasmus Mundus заједнички мастер програми (Erasmus Mundus Joint Master Degree) - 15. фебруар 2018. године

Изградња капацитета (Capacity Building) – некадашњи TEMPUS пројекти - 8. фебруар 2018. године

Стратешко партнерство (Strategic Partnerships) - 21. март 2018. године

Савези знања (Knowledge Alliances) - 28. фебруар 2018. године

Жан Моне (Jean Monnet) - 22. фебруар 2018. године

Поступак пријављивања Еразмус+ пројеката на Универзитету у Бањој Луци:

Кредитна размјена: Сви стално запослени на Универзитету у Бањој Луци (у даљем тексту: УБЛ) могу бити контакт особе (координатори) пројеката у оквиру категорије Кредитна размјена. Прије пријављивања пројекта неопходно је да имају писмену сагласност декана, као и да Канцеларији проректора за међународну и међууниверзитетску сарадњу Универзитета доставе сљедећа документа:
1. Писмена сагласност декана о именовању контакт особе;
2. Контакт подаци лица које ће бити контакт особа пројекта на УБЛ;
3. Кратак садржај пројекта (који се односи на обим размјене: одлазећи и долазећи стипендисти, особље и студенти, по студијским програмима и нивоима за студенте).
Осталих пет категорија: Сви стално запослени на УБЛ могу бити контакт особе (координатори) пројеката у оквиру свих категорија из Кључне акције 2, категорије

Заједнички мастер програми и категорије Жан Моне. Прије пријављивања пројекта неопходно је да имају писмену сагласност декана, као и да Канцеларији проректора за међународну и међууниверзитетску сарадњу Универзитета доставе сљедећа документа:
1. Писмена сагласност декана о именовању контакт особе;
2. Контакт подаци лица које ће бити контакт особа пројекта на УБЛ;
3. Кратак садржај пројекта;
4. Финансијску конструкцију,уз прецизно навођење финансијских обавеза УБЛ/ОЈ;
5. Три примјерка Мандатног писма (изузев категорије Жан Моне).

У прилогу се налази Еразмус+ програмски водич.

Слике

  • /uploads/attachment/vest/7210/thumb_erasmus-plus-programme-guide_en-1-_1_.jpg