Навигација

Школарине

Износ школарине зависи од статуса којег студент има. Сходно Правилима студирања, приликом уписа студент може да стекне статус редовног и ванредног студента.  Постоје три поткатегорије редовних студената:

  • Студенти чије се студије финансирају из буџетa,
  • Студенти који суфинансирају своје школовање и
  • Студенти - страни држављани.

Студенти чије се студије финансирају из буџета не плаћају школарине, док висину  школарина за студенте који суфинансирају своје студије, као и за ванредне студенте  одређује Влада Републике Српске својом одлуком.

У складу са Одлуком Владе РС, висина школарине за редовне студенте првог циклуса студија на јавним високошколским установама за академску 2017 /2018 годину, износи:

  • за студијске програме на медицинским факултетима, студијске програме музичке, ликовне и драмске умјетности (осим смјерова: филмски, телевизијски, продукција, анимирани филм) - 660 КМ.
  • за студијске програме на медицинским факултетима, за одређени број студената који пристају да осим редовних трошкова на овом студијском програму, суфинансирају и дио трошкова наставе – 4.000 КМ,
  • за студијски програм драмске умјетности- филмски и телевизијски смјер и смјер анимираног филма – 1.500 КМ
  • за студијски програм драмске умјетности- смјер продукција- 1.000 КМ
  • за све остале студијске програме - 440 КМ.

За ванредне студенте на свим студијским програмима првог циклуса студија висина школарине износи 1.500 КМ.

Изузетак је само студијски програм Безбједност и криминалистика на Факултету безбједносних наука (стара генерација студената) гдје је школарина 440 КМ.