Навигација

Заједнички одбор министара

Заједнички одбор министара је највиши CEEPUS орган. Састаје се сваке друге године и доноси све главне одлуке, као што су: прихватање нових држава чланица једногласним позивом, одлучивање о даљем развоју програма, као и остале битне одлуке. Осим тога, Заједнички одбор министара је задужен за CEEPUS буџет, као и за интерну CEEPUS валуту, то јест “1 стипендијски мјесец”, која се дефинише као пуна стипендија у складу са локалним стандардима живота. Сваке године све државе чланице одређују број надолазећих стипендијских мјесеци које ће омогућити за сљедећу академску годину.
На челу Заједничког одбора министара налази се Предсједавајући CEEPUS-а, који се бира из држава чланица. Тренутни предсједавајући је Хрватска.

 

Предсједавајући

Тренутни предсједавајући:          2017 - 2019        Хрватска

Претходни предсједавајући:        2015 - 2017  Румунија
                                                      2013 - 2015  Чешка Република
                                                      2011 - 2013  Аустрија
                                                      2010/2011    Пољска
                                                      2009/2010    Црна Гора
                                                      2008/2009    Румунија
                                                      2007/2008    Бугарска
                                                      2006/2007    Хрватска
                                                      2005/2006    Словенија
                                                      2004/2005    Аустрија
                                                      2003/2004    Пољска
                                                      2002/2003    Хрватска
                                                      2001/2002    Словачка
                                                      2000/2001     Румунија
                                                      1999/2000     Бугарска
                                                      1998/1999     Чешка Република
                                                      1997/1998     Мађарска
                                                      1996/1997     Словенија
                                                      1995/1996     Аустрија
                                                      1994/1995     Аустрија

Правни основ

Уговор о средњоевропском програму размјене за универзитетске студије (CEEPUS III), члан 3.

(1) Овиме се оснива Заједнички одбор министара, у даљњем тексту »Заједнички одбор«, састављен од по једног представника сваке од уговорних странака. Заједнички одбор одговоран је за све мјере и одлуке потребне како би се осигурало спровођење овога Уговора, укључујући одобравање евалуацијских извјештаја. Заједнички одбор усваја програм рада за CEEPUS III сарадњу.

(2) Заједнички одбор састаје се према потреби. Он усваја свој властити пословник те бира једног од чланова за предсједавајућег. Он може основати радне групе потребне за спровођење овог Уговора те одлучити о њиховом саставу.

(3) Заједнички одбор ће предузети све што је у његовој моћи да до свих одлука дође консензусом. Уколико се исцрпе сви напори да се дође до консензуса, а консензус не буде постигнут, одлуке се, као посљедњим средством, усвајају двотрећинском већином гласова чланова Заједничког одбора који су присутни и гласају.

(4) Заједнички одбор једногласно усваја одлуке о укупном износу CEEPUS III стипендијских мјесеци на темељу изјава даних у складу са чланом 1. став 5.