Навигација

Друга важна тијела

Тренутно су активне двије радне групе Заједничког одбора министара, при чему са обе предсједава Централна CEEPUS канцеларија.

Међународна комисија
Међународна комисија се састоји од Националних CEEPUS канцеларија и њихових водећих експерата. Састају се два пута годишње, једном на прољеће са циљем финализирања избора мрежних апликација за сљедећу годину, те једном на јесен, прије састанка високих званичника како би се припремили приједлози за њихов састанак.

Састанак високих званичника
Састанак високих званичника се одржава сваке године и занима се техничким одлукама и тренутним питањима која су од значаја за добробит програма. Високи званичници су званичници задужени за CEEPUS и имају моћ одлучивања.