Навигација

Централна CEEPUS канцеларија

Централна CEEPUS канцеларија је задужена за свеукупну координацију и евалуацију CEEPUS-а. Она дефинише ПР стратегију програма и има привилегију да Заједничком одбору министара пружа приједлоге за даљи развој програма. Централна CEEPUS канцеларија је овлаштена да доноси хитне техничке одлуке између састанака Заједничког одбора како би програм функционисао без задржавања. У складу са принципом једноставног управљања, Централна канцеларија се састоји само од Генералног секретара и њеног асистента.

Централна канцеларија је, осим тога, депозитар CEEPUS III уговора.

Адреса

Elisabeth Sorantin – Генерални секретар
Marlene Grubeck-Grabner – Помоћник Генералног секретара

Albertgasse 35
1080 Беч 
Аустрија
Телефон: +43/1/3194850/11 
Фаx: +43/1/3194850/10 
email: office@ceepus.info

Правни основ

Уговор о средњоевропском програму размјене за универзитетске студије (CEEPUS III), члан 5.

 (1) Овиме се оснива Централна CEEPUS канцеларија у Бечу. Централна канцеларија ће имати такву правну способност каква је потребна за извршавање њених функција.

(2) Генерални секретар Централне канцеларије, на приједлог Републике Аустрије, бира се на раздобље од седам година двотрећинском већином гласова Заједничког одбора. Генерални секретар може бити смијењен прије истека његовог/њеног мандата једногласном одлуком Заједничког одбора.

(3) Инфраструктуру потребну за обављање функција Централне канцеларије, укључујући плате Генералног секретара и особља уреда, ће финансирати Република Аустрија.

(4) Трошкове представника уговорних странака те особља секундираног у Централну канцеларију ће сносити дотична уговорна странка.

(5) Уговорне странке се потичу да добровољно осигурају средства за активности Централне канцеларије, како би се додатно унаприједило спровођење сарадње.

(6) Централна канцеларија има координацијску и евалуацијску функцију, а уговорне странке задржавају пуно овлашћење и надзор над властитим државним средствима за сарадњу.

(7)  Централна канцеларија нарочито:
- обавјештава Заједнички одбор на сљедећем састанку о одлукама које је донио генерални секретар у раздобљу између састанака Заједничког одбора о хитним техничким и административним питањима;
- припрема годишње извјештаје о напретку и врши општу евалуацију спровођења овога Уговора;
- даје приједлоге за даљи развој сарадње;
- припрема и организује састанке Заједничког одбора и радних група те израђује записнике о тим састанцима;
- подржава спровођење одлука које је усвојио Заједнички одбор;
- развија заједничку стратегију сарадње за односе с јавношћу и савјетује уговорне странке о политици информисања;
- објављује информације о сарадњи између универзитета уговорних странака који учествују у програму.