Навигација

Часописи

Мај 2019.

РАНГ-ЛИСТА КАТЕГОРИСАНИХ НАУЧНИХ ЧАСОПИСА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ
у складу са одредбама Правилника о публиковању научних публикација
("Службени гласник Републике Српске", бр. 77/17)

 

Научни часописи категорисани су у три категорије:

ПРВА КАТЕГОРИЈА – од 30 до 40 бодова
ДРУГА КАТЕГОРИЈА – од 21 до 29 бодова
ТРЕЋА КАТЕГОРИЈА – од 15 до 20 бодова
БЕЗ КАТЕГОРИЈЕ – мање од 15 бодова

Ред. бр.

НАЗИВ ЧАСОПИСА

ИЗДАВАЧ

УКУПНО БОДОВА

КАТЕГОРИЈА

1.

ELECTRONICS

Електротехнички факултет Универзитет у Бањој Луци

37

Прва категорија

2.

CONTEMPORARY MATERIALS

Aкадемија наука и умјетности Републике Српске

37

Прва категорија

3.

ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ

Универзитет за пословне студије

36

Прва категорија

4.

SPORTLOGIA

Факултет физичког васпитања и спорта Универзитет у Бањој Луци

33

Прва категорија

5.

SCRIPTA MEDICA

Друштво доктора медицине Републике Српске

32

Прва категорија

6.

EMC Часопис за економију и тржишне комуникације

Паневропски универзитет АПЕИРОН

30

Прва категорија

7.

QoL – QUALITY OF LIFE

Паневропски универзитет АПЕИРОН

30

Прва категорија

8.

ЗБОРНИК РАДОВА ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

Економски факултет Пале Универзитет у Источном Сарајеву

29

Друга категорија

9.

ECONOMICS

ОИКОС институт Истраживачки центар Бијељина

29

Друга категорија

10.

БИОМЕДИЦИНСКА ИСТРАЖИВАЊА

Медицински факултет Фоча Универзитет у Источном Сарајеву

28

Друга категорија

11. ГЛАСНИК ШУМАРСКОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ Шумарски факултет Универзитет у Бањој Луци

27

Друга категорија
12. ПОЛИТЕИА Факултет политичких наука Универзитет у Бањој Луци

27

Друга категорија
13. ГЛАСНИК/HERALD Географско друштво Републике Српске

27

Друга категорија
14. СПОРТСКЕ НАУКЕ И ЗДРАВЉЕ Паневропски универзитет АПЕИРОН

27

Друга категорија
15. ВЕТЕРИНАРСКИ ЖУРНАЛ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ЈУ Ветеринарски институт Републике Српске „Др Васо Бутозан“

27

Друга категорија
16. ЗБОРНИК РАДОВА ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА БРЧКО Економски факултет Брчко Универзитет у Источном Сарајеву

26

Друга категорија
17. ДЕФЕНДОЛОГИЈА Европски дефендологија центар Бања Лука

26

Друга категорија
18. АCTA ECONOMICA Економски факултет Универзитет у Бањој Луци

25

Друга категорија
19. АГРОЗНАЊЕ Пољопривредни факултет Универзитет у Бањој Луци

25

Друга категорија
20. JITA – JOURNAL OF INFORMATION TECNOLOGY AND APPLICATIONS Паневропски универзитет АПЕИРОН

25

Друга категорија
21. НОВИ ЕКОНОМИСТ Факултет пословне економије Бијељина Универзитет у Источном Сарајеву

24

Друга категорија
22. СКУП Природно-математички факултет Универзитет у Бањој Луци

24

Друга категорија
23. ФИЛОЛОГ Филолошки факултет Универзитет у Бањој Луци

23

Друга категорија
24. ГЛАСНИК ХЕМИЧАРА, ТЕХНОЛОГА И ЕКОЛОГА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Технолошки факултет Универзитет у Бањој Луци

23

Друга категорија
25. СРПСКА ПРАВНА МИСАО Правни факултет Универзитет у Бањој Луци

23

Друга категорија
26. INTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMPUTING Електротехнички факултет Универзитет у Источном Сарајеву

22

Друга категорија
27. JOURNAL FOR TRAFFIC AND TRANSPORT RESEARCH AND APPLICATION Паневропски универзитет АПЕИРОН

21

Друга категорија
28. НОВА ШКОЛА Педагошки факултет Бијељина Универзитет у Источном Сарајеву

19

Трећа категорија
29. АГГ+ Архитектонско-грађевинско-геодетски факултет Универзитет у Бањој Луци

18

Трећа категорија
30. ПРИЛОЗИ НАСТАВИ СРПСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ Друштво наставика српског језика и књижевности Републике Српске

18

Трећа категорија
31. ГОДИШЊАК ФАКУЛТЕТА ПРАВНИХ НАУКА Паневропски универзитет АПЕИРОН

17

Трећа категорија
32. ГОДИШЊАК Православни богословски факултет Фоча Универзитет у Источном Сарајеву

15

Трећа категорија
33. ГРАЂА О ПРОШЛОСТИ БОСНЕ Академија наука и умјетности Републике Српске

15

Трећа категорија
34. FINANCING ФИНРАР д.о.о. Бања Лука

15

Трећа категорија
35. ГОДИШЊАК ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ

Правни факултет Универзитет у Бањој Луци

 

15

Трећа категорија