Navigacija

Zašto PHAIDRA?

PHAIDRA čuva podatke potrebne za istraživački, nastavni i organizacioni rad na Univerzitetu. Ona omogućava upravljanje podacima, fleksibilno korišćenje resursa, lociranje i pronalaženje pohranjenih digitalnih objekata.

Pet razloga za PHAIDRA-u:

Slobodni i otvoreni pristup. Pristup sistemu je dostupan svim članovima Univerziteta (nastavnicima i studentima). Aktivno korišćenje PHAIDRA-e (pohranjivanje objekata) moguće je za ovlašćene korisnike preko korisničkog imena. Pretraživanje sadržaja slobodno je za sve korisnike Interneta bez prijave.

Mogućnost trajnog citiranja. Svi objekti imaju trajni link, koji je dostupan širom sveta i koji se može citirati ili poslati dalje. Pri izboru linka odmah se dobijaju najvažniji podaci o objektu, koji se može pogledati ili preuzeti.

Fleksibilnost. PHAIDRA, kao stabilna baza za upravljanje, istraživanje i nastavu, nudi mogućnost daljeg fleksibilnog korišćenja resursa. Ovlašćeni korisnici mogu, samostalno, u bilo kom trenutku, svoje objekte vidljive širom sveta da blokiraju i učine dostupnim samo određenoj grupi korisnika.

Jasna pravna pravila. Pohranjenim objektima PHAIDRA obezbeđuje siguran pravni status. Modeli licenci su ugrađeni u sistem i jednostavno se mogu izabrati.

Pouzdano dugoročno arhiviranje. PHAIDRA je organizovana kao sistem koji omogućava dugoročno arhiviranje na jednostavan način. Sistem podržava formate koji su pogodni za trajno pohranjivanje. Na taj način postignuta je i interoperabilnost sa drugim sistemima.
 

Formati preporučeni u sistemu PHAIDRA

PHAIDRA podržava formate koji su pogodni za dugoročno arhiviranje. Preporučeni formati su navedeni u tabeli.

Tekst

•  preporučeno

  .pdf(PDF/A),.tei

•  moguće

  .tex,.html

•  nije dobar

  .doc,.ppt,.indd,.qxd

Slika

•  preporučeno

  .tiff

•  moguće

  .jpg

•  nije dobar

  .psd,.bmp,.gif,.png

Audio

•  preporučeno

  .wav

•  moguće

  .mp3

•  nije dobar

  .wma,.aac,.ogg

Video

•  preporučeno

  .avi,.mpeg2

•  moguće

 

•  nije dobar

  .wmv,.flv,.mov