Navigacija

Instituti

Organizaciona jedinica

Naziv instituta

Institut za genetičke resurse
http://igr.unibl.org
organizaciona jedinica Univerziteta
Ekonomski fakultet Institut ekonomskih nauka
Elektrotehnički fakultet Istraživačko razvojni institut za informaciono-komunikacione tehnologije
Istraživačko razvojni institut za elektroteniku
Mašinski fakultet Institut za mehatroniku
Institut za motore, vozila i materijale

Poljoprivredni fakultet
http://agrofabl.org/instituti/

Institut za stočarstvo http://agro.unibl.org/bs/institut-za-stocarstvo/

Institut za agroekologiju i zemljište http://agro.unibl.org/bs/insitut-za-agroekologiju-i-zemljiste/

Institut za hortikulturu http://agro.unibl.org/bs/institut-za-hortikulturu/

Institut za ratarstvo http://agro.unibl.org/bs/institut-za-ratarstvo/

Institut za ekonomiku poljoprivrede i ruralni razvoj http://agro.unibl.org/bs/institut-za-ekonomiku-poljoprivrede-i-ruralni-razvoj/

Institut za reprodukciju domaćih životinja

http://agro.unibl.org/bs/institut-za-reprodukciju-domacih-zivotinja/

Tehnološki fakultet Institut za tehnološka istraživanja, razvoj i projektovanje
Fakultet fizičkog vaspitanja i sporta Institut sporta Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta Banjaluka
Fakultet političih nauka Institut za društvena istraživanja Fakulteta političkih nauka