Navigacija

dr Sanja Grekulović

Predmeti

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
OGD07OGRM Osnove geodetskih referentnih mreža
OGD07PNG Praktična nastava iz geodezije
OGD07FG Fizička geodezija
OGD09GRM Geodetske referentne mreže