Navigacija

dr Sanja Grekulović

Predmeti

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
OGD07GM Geodetska metrologija
OGD07OGRM Osnove geodetskih referentnih mreža
OGD07OKGM Obezbjeđenje kvaliteta geodetskog mjerenja
OGD07PNG Praktična nastava iz geodezije
OGD07FG Fizička geodezija
OGD09GRM Geodetske referentne mreže