Navigacija

Dijana Đeorđić
asistent

Saradnik - II-5
Mašinski fakultet
051/433-000 lokal 148
Katedre
  • Akademija umjetnosti-Katedra za gitaru
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
Opšta fizika asistent 15. septembar 2016.

Predmeti

Mašinski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
16-B10THF Tehnička fizika

Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
OA07FZ Fizika zgrade
OG07GRF Građevinska fizika
OGD08FI Fizika

Šumarski fakultet

Akademske studije prvog ciklusa
OP15TFIZ Tehnička fizika

Projekti

Elastično rasijanje elektrona na atomu bizmuta i molekulu trietil fosfata

Cilj projekta je mjerenje diferencijalnih presjeka za elastično rasijanje elektrona na atomu bizmuta i molekulu trimetil fosfata. U mjerenjima se za obe mete koristi metod ukrštenih mlazeva. Koriste se dva uređaja, elektronski spektrometri ESMA i UGRA. Spektrometri se nalaze u Institutu za fiziku u Beogradu. Eksperimentalno istraživanje interakcije između elektrona i atoma bizmuta daje moguće odgovore...

Broj projekta 1259028
Status Aktivan
Tip projekta Nacionalni - ostali
Organizaciona jedinica Prirodno-matematički fakultet
Rukovodilac prof. dr Branko Predojević
Projektni tim Nemanja Rakić, ma
Stefan Ivanović
Jelena Miljković
Bojan Pavičar
Jelena Vuković
Dijana Đeorđić
Finansijer Ministarstvo za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo
Početak realizacije 01.10.2018.
Završetak projekta 01.12.2019.
Vrijednost projekta 6500.0 BAM