Navigacija

prof. Dragan Jovanović
redovni profesor

Katedre
  • Akademija umjetnosti-Katedra za gitaru
Uža naučna/umjetnička oblast Zvanje Datum izbora u zvanje
redovni profesor 13. septembar 2002.

Predmeti

Akademija umjetnosti

Akademske studije prvog ciklusa
13DKKAM3 Kamera 3
13DKKAM4 Kamera 4