Навигација

др Кристинка Селаковић

Предмети

Филозофски факултет

Академске студије другог циклуса
МПВ13КЛМКреативност и ликовно моделовање
Академске студије првог циклуса
ДЛИ124-07Дјечије ликовно изражавање
ЛУ135Ликовна умјетност и дјечје стваралаштво
ЛУ135-10Ликовна умјетност и дјечје стваралаштво
ЛФ136Ликовна форма
МЛ136Методика наставе ликовне културе
МЛ136-10Методика наставе ликовне културе
МНЛКМетодика наставе ликовне културе
ПВДЛС124Дјечије ликовно стваралаштво
ПВЛК123Ликовна култура
ПВМЛК135Методика ликовне културе
УМНЛКУвод у методику наставе ликовне културе

Академија умјетности

Академске студије првог циклуса
17ЛУМЛО1Методика ликовног образовања 1
17ЛУМЛО2Методика ликовног образовања 2
17ЛУМЛО3Методика ликовног образовања 3
17ЛУМЛО4Методика ликовног образовања 4
ЛГДМЛО1Методика ликовног образовања 1
ЛГДМЛО2Методика ликовног образовања 2
ЛУМЛО1Методика ликовног образовања 1
ЛУМЛО2Методика ликовног образовања 2
ЛУМЛО3Методика ликовног образовања 3
ЛУМЛО4Методика ликовног образовања 4