Навигација

др Соте Владимиров

Предмети

Медицински факултет

Академске интегрисане студије (јединствени студијски програм који обухвата први и други циклус)
ИСФ07МСФАСМоделирање и синтеза фармаколошки активних супстанци
ИСФ07ФХ1Фармацеутска хемија 1
ИСФ07ФХ2Фармацеутска хемија 2